Вченого Української інженерно-педагогічної академії Литвина Олега Олеговича нагородили Державною премією України

 

Вченого Української інженерно-педагогічної академії – доктора фізико-математичних наук, виконувача обов’язків завідувача кафедри Технологій і дизайну Литвина Олега Олеговича нагородили Державною премією України 2019 року в галузі науки і техніки, згідно Указу №4/2020 Президента України, підписаного 13 січня 2020 року. Назва наукового дослідження  «Новітні методи математичного моделювання складних процесів та систем на основі високопродуктивних обчислень».

Співавторами роботи стали: Єршов Сергій Володимирович – доктор фізико-математичних наук, учений секретарь Інституту кібернетики імені В.М.Глушкова НАН України; Тульчинський Вадим Григорович – доктор фізико-математичних наук, завідувач відділу Інституту кібернетики імені В.М.Глушкова НАН України; Скобєлєв Володимир Геннадійович – доктор фізико-математичних наук, провідний науковий співробітник Інституту кібернетики імені В.М.Глушкова НАН України; Галба Євген Федорович – доктор фізико-математичних наук, старший науковий співробітник Інституту кібернетики імені В.М.Глушкова НАН України; Попов Олександр Володимирович – кандидат фізико-математичних наук, старший науковий співробітник Інституту кібернетики імені В.М.Глушкова НАН України; Дорошенко Анатолій Юхимович – доктор фізико-математичних наук, професор Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»;  Петрик Михайло Романович – доктор фізико-математичних наук, завідувач кафедри Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя.