Презентовано навчальний посібник «Хмарні технології в соціально-педагогічних системах» в рамках Erasmus+ проєкту PAGOSTE

 

В Українській інженерно-педагогічній академії видано новий сучасний навчальний посібник «Хмарні технології в соціально-педагогічних системах» для здобувачів вищої освіти за спеціальністю 015 Професійна освіта (за спеціалізаціями), а також для викладачів закладів професійної (професійно-технічної) освіти.

Посібник підготовано в рамках виконання в УІПА Erasmus+ проєкту PAGOSTE «Нові механізми управління на основі партнерства та стандартизації підготовки викладачів професійної освіти в Україні» (609536-EPP-1-2019-1-DE-EPPKA2-CBHE-SP).

Автор навчального посібника Тетяна Бондаренко, член команди проєкту Erasmus+ PAGOSTE в УІПА, доцент кафедри інформаційних комп’ютерних технологій і математики, кандидат педагогічних наук.

Рецензентами посібника виступили:

Оксана Мельник, кандидат педагогічних наук, науковий співробітник кафедри бізнес та економічної освіти І Університету Констанцу (Німеччина);

Євгеній Лавров, доктор технічних наук, професор кафедри комп’ютерних наук Сумського державного університету, м. Суми;

Вадим Лунячек, доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри креативної педагогіки та інтелектуальної власності Української інженерно-педагогічної академії, м. Харків.

У навчальному посібнику розглядаються різноманітні за ступенем складності та функціональними можливостями варіанти використання хмарних технологій у соціально-педагогічних системах. Зокрема, використання хмарних технологій в організації комунікативних процесів, проведенні моніторингових та соціологічних досліджень, побудові систем мобільного тестування навчальних досягнень здобувачів освіти. Подано опис хмарних сервісів для проведення мобільного тестування та соціологічних опитувань, управління подіями моніторингу, обробки результатів досліджень, визначено критерії якості інструментарію моніторингу професійної компетентності майбутніх фахівців тощо. Системно викладено особливості застосування хмарних технологій в освітньому моніторингу професійної компетентності майбутніх фахівців, а також описано елементи системи моніторингу.