освітньо-професійна програма ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЇ ТА ЗВ'ЯЗОК

освітньо-професійна програма підготовки бакалавра

ЗА НАПРЯМОМ 6.010104 ПРОФЕСІЙНА ОСВІТА. ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЇ  ТА ЗВ'ЯЗОК


Напрям підготовки

-6.010104 Професійна освіта . Телекомунікації та зв'язок

Спеціалізація

- Телекомунікаційні системи та мережі, системи

мобільного, супутникового зв'язку та радіотехніки


Кваліфікація

-Фахівець в галузі електроніки та телекомунікацій, викладач дисциплін в галузі радіоелектроніки та зв’язку

Форма та термін навчання

-очна (нормативний термін навчання) - 4 роки

-заочна (нормативний термін навчання) - 5 років


Навчальний підрозділ

-Українська інженерно- педагогічна академія


Випускаюча кафедра

-Кафедра радіоелектроніки і комп’ютерних системПерелік конкурсних  предметів у сертифікаті Українського центру оцінювання якості освіти(вступних екзаменів) для вступників на основі повної загальної середньої освіти:

  • Українська мова та література
  • Математика
  • Фізика або хімія

Можлива професійна діяльність випускника:

  • Педагог професійного навчання в освітніх установах різного рівня;
  • Сервіс-менеджер з експлуатації та ремонту телекомунікаційних систем та мереж;
  • Спеціаліст з експлуатації та ремонту телекомунікаційних систем та мереж;
  • Спеціаліст з проектування нових (модернізації існуючих) телекомунікаційних систем та мереж
  • Інженерно-технічний робітник для обслуговування електронної апаратури та засобів зв’язку
  • Інженер технічної підтримки системи мобільного, супутникового зв'язку та радіотехніки
  • Аналітик комунікацій (крім комп'ютерів)