освітньо-професійна програма ПРОФЕСІЙНА ОСВІТА. РАДІОТЕХНІКА

освітньо-професійна програма підготовки бакалавра
ЗА НАПРЯМОМ 6.010104 ПРОФЕСІЙНА ОСВІТА. РАДІОТЕХНІКА


Галузь знань  -0101   Педагогічна освіта

Напрям підготовки 

-6.010104 Професійна освіта . Радіотехніка

Спеціалізація

-

Кваліфікація

-Фахівець в галузі радіотехніки, викладач дисциплін в галузі радіотехніки

Форма та термін навчання

-очна (нормативний термін навчання) - 4 роки
-заочна (нормативний термін навчання) - 5 років

Навчальний підрозділ

-Українська інженерно- педагогічна академія

Випускаюча кафедра

-Кафедра радіоелектроніки і комп’ютерних систем

Перелік конкурсних  предметів у сертифікаті Українського центру оцінювання якості освіти(вступних екзаменів) для вступників на основі повної загальної середньої освіти:

  • Українська мова та література
  • Математика
  • Фізика або хімія

Можлива професійна діяльність випускника:

  • Педагог професійного навчання в освітніх установах різного рівня;
  • Сервіс-менеджер з експлуатації та ремонту електронної апаратури , апаратури радіо та телевізійного мовлення, радіолокації та радіонавігації;
  • Спеціаліст з експлуатації та ремонту електронних та радіотехнічних систем;
  • Спеціаліст з проектування нових (модернізації існуючих) радіотехнічних пристроїв та систем
  • Інженерно-технічний робітник для обслуговування електронної апаратури,  радіотехнічних пристроїв та систем
  • Спеціаліст з конструювання радіотехнічних пристроїв та засобів телекомунікацій, радіотехнічних та телевізійних систем