освітньо-професійна програма ПРОФЕСІЙНА ОСВІТА. ЕЛЕКТРОНІКА

освітньо-професійна програма підготовки бакалавра
ЗА НАПРЯМОМ 6.010104 ПРОФЕСІЙНА ОСВІТА. ЕЛЕКТРОНІКА
Галузь знань - 0101   Педагогічна освіта

Напрям підготовки 

-6.010104 Професійна освіта . Електроніка

Спеціалізація

- Комп’ютерні системи та мережі

Кваліфікація

-Фахівець в галузі комп'ютерних систем,
викладач практичного навчання в галузі комп'ютерних систем

Форма та термін навчання

-очна (нормативний термін навчання) - 4 роки
-заочна (нормативний термін навчання) - 5 років

Навчальний підрозділ

-Українська інженерно- педагогічна академія

Випускаюча кафедра

-Кафедра радіоелектроніки і комп’ютерних систем

Перелік конкурсних  предметів у сертифікаті Українського центру оцінювання якості освіти(вступних екзаменів) для вступників на основі повної загальної середньої освіти:

 • Українська мова та література
 • Математика
 • Фізика або хімія

Можлива професійна діяльність випускника:

 • Педагог професійного навчання в освітніх установах різного рівня;
 • Менеджер із збуту засобів комп’ютерної та оргтехніки;
 • Сервіс-менеджер з експлуатації та ремонту комп’ютерних систем та мереж;
 • Спеціаліст з експлуатації та ремонту комп’ютерних систем та мереж;
 • Спеціаліст з проектування нових (модернізації існуючих) комп’ютерних систем та мереж
 • Інженерно-технічний робітник для обслуговування електронної апаратури, комп’ютерних систем та мереж
 • Аналітик з комп'ютерних комунікацій;
 •  Аналітик комп'ютерних систем;
 • Програміст (база даних).
Навчальний план

Графік організації навчального процесу;
Навчальний план.

Робочі програми

1 курс

Іноземна мова ( за професійним спрямуванням)

Історія України

Історія української культури

Інженерна та комп'ютерна графіка

Інформатика та обчислювальна техніка

Фізика

Вища математика

Безпека життєдіяльності

Вікова та педагогічна психологія

Вступ до спеціальності

Психологія

Теоретико-правові основи освіти

2 курс

Українська мова ( за професійним спрямуванням)

Філософія

Інформатика та обчислювальна техніка

Фізика

Вища математика

Методологічні засади професійної освіти

Метрологія, стандартизація та електричні вимірювання

Психологія праці

Теорія та методика виховної роботи

Основи теорії кіл

Аналогова схемотехніка

3курс

Українська мова ( за професійним спрямуванням)

Захист інформації в електронних та комп'ютерних системах та мережах

Дидактичні основи професійної освіти

МПН:дидактичне проектування

Основи інженерно-педагогічної творчості

Риторика

Цифрова схемотехніка

Периферійні пристрої та інтерфейси електронних та комп'ютерних пристроїв та систем

Програмування електронних пристроїв та систем

Бази даних в електронних та телекомунікаційних системах та мережах

4 курс

Політологія

Екологія

Економіка підприємств та маркетинг

Комунікативні процеси у педагогічній діяльності

Креативні технології навчання

МПН:основні технології навчання

Основи охорони праці

Цифрова схемотехніка

Комп'ютерні та інформаційні мережі

Мікропроцесорні ВІС і мікроконтролери

Практики

Технологічна практика

Педагогічна практика

Державна атестація (Державний іспит)