світньо-професійна програма ПРОФЕСІЙНА ОСВІТА. КОМП’ЮТЕРНІ ТЕХНОЛОГІЇосвітньо-професійна програма підготовки бакалавра
ЗА НАПРЯМОМ 6.010104 ПРОФЕСІЙНА ОСВІТА.
КОМП’ЮТЕРНІ ТЕХНОЛОГІЇ

Галузь знань - 0101 Педагогічна освіта

Напрям підготовки 

-6.010104 Професійна освіта . Комп’ютерні технології

Спеціалізація

- Комп’ютерні технології в управлінні та навчанні

Кваліфікація

- фахівець в галузі комп’ютерних технологій, викладач практичного навчання в галузі комп’ютерних технологій

Форма та термін навчання

- очна (нормативний термін навчання) - 4 роки
- заочна (нормативний термін навчання) - 5 років

Навчальний підрозділ

- Українська інженерно-педагогічна академія

Випускаюча кафедра

- Кафедра інформатики та комп’ютерних технологій

Перелік конкурсних  предметів у сертифікаті Українського центру оцінювання якості освіти(вступних екзаменів) для вступників на основі повної загальної середньої освіти:

  • Українська мова та література
  • Математика
  • Фізика або хімія

Можлива професійна діяльність випускника:

  • викладач інформатики;
  • викладач дисциплін професійно-практичної підготовки;
  • розроблювач комп'ютерних систем обліку, аналізу і планування процесів навчальної, господарської, фінансової діяльності навчальних закладів;
  • програміст і/або експлуатаційник в системах автоматизації діяльності навчальних закладів.

                                           Навчальний план

  • Графік організації навчального процесу;
  • Навчальний план.