освітньо-професійна програма ПРОФЕСІЙНА ОСВІТА. КОМП’ЮТЕРНІ ТЕХНОЛОГІЇосвітньо-професійна програма підготовки бакалавра
ЗА НАПРЯМОМ 6.010104 ПРОФЕСІЙНА ОСВІТА.
КОМПЮТЕРНІ ТЕХНОЛОГІЇ

Галузь знань - 0101 Педагогічна освіта

Напрям підготовки 

-6.010104 Професійна освіта. Комп’ютерні технології

Спеціалізація

- Комп’ютерні технології в системах управління

Кваліфікація

-Технік – програміст, викладач практичного навчання в галузі комп’ютерних технологій

Форма та термін навчання

-очна (нормативний термін навчання) - 4 роки
-заочна (нормативний термін навчання) - 5 років

Навчальний підрозділ

-Українська інженерно- педагогічна академія

Випускаюча кафедра

-Кафедра Систем управління технологічними процесами і об’єктами

Перелік конкурсних  предметів у сертифікаті Українського центру оцінювання якості освіти(вступних екзаменів) для вступників на основі повної загальної середньої освіти:

 • Українська мова та література
 • Математика
 • Фізика або хімія

Можлива професійна діяльність випускника:

Спеціаліст в області освіти:

 • викладач професійно-технічного навчального закладу
 • вихователь
 • вихователь гуртожитку
 • вихователь професійно-технічного навчального закладу
 • черговій по режиму в спеціальних школах та училищах
 • інструктор виробничого навчання
 • інструктор виробничого навчання робітників масових професій
 • майстер виробничого навчання
 • майстер навчального центру
 • викладач-стажист
 • технолог-наставник
 • керівник виробничої практики
 • завідувач навчальною лабораторією
 • завідувач майстерні
 • вчитель праці
 • вчитель інформатики
 • старший лаборант з навчального процесу

Технічні фахівці

 • Техніки-програмісти
 • Оператори електронно-обчислювальної техніки