освітньо-професійна програма ПРОФЕСІЙНА ОСВІТА. ЕЛЕКТРОМЕХАНІКАосвітньо-професійна програма підготовки бакалавра
ЗА НАПРЯМОМ 6.010104 ПРОФЕСІЙНА ОСВІТА. ЕЛЕКТРОМЕХАНІКА

Галузь знань - 0101 Педагогічна освіта

Напрям підготовки 

-6.010104 Професійна освіта. Електромеханіка

Спеціалізація

- Комп’ютеризовані системи управління і контролю технологічних процесів та об’єктів

Кваліфікація

-Фахівець в галузі автоматизації виробництва, викладач дисциплін з автоматизації виробництва

Форма та термін навчання

-очна (нормативний термін навчання) - 4 роки
-заочна (нормативний термін навчання) - 5 років

Навчальний підрозділ

-Українська інженерно- педагогічна академія

Випускаюча кафедра

-Кафедра Систем управління технологічними процесами і об’єктами

Перелік конкурсних  предметів у сертифікаті Українського центру оцінювання якості освіти(вступних екзаменів) для вступників на основі повної загальної середньої освіти:

 • Українська мова та література
 • Математика
 • Фізика або хімія

Можлива професійна діяльність випускника:

Спеціаліст в області освіти

 • викладач професійно-технічного навчального закладу 
 • вихователь
 • вихователь гуртожитку 
 • вихователь професійно-технічного навчального закладу 
 • черговій по режиму в спеціальних школах та училищах 
 • інструктор виробничого навчання 
 • інструктор виробничого навчання робітників масових професій 
 • майстер виробничого навчання 
 • майстер навчального центру 
 • викладач-стажист
 • технолог-наставник
 • керівник виробничої практики 
 • завідувач навчальною лабораторією 
 • завідувач майстерні
 • вчитель праці
 • вчитель інформатики 
 • старший лаборант з навчального процесу

Тенічні спеціалісти


-   завідувач майстернею;

 • лаборант
 • технік (інженер) контрольно – вимірювальних приладів
 • оператор ЕОМ
 • інженер - програміст
 • інженер - наладчик електрообладнання електромеханічних систем
 • інженер - наладчик комп’ютеризованих систем керування
 • інженер - наладчик електроприводів промислових установок
 • технік роботизованих та гнучких виробництв

Начальники та майстри виробничих дыльниць

 • майстер виробничої дільниці;
 • майстер зміни;
 • майстер цеха;
 • майстер виробничої служби;
 • майстер майстерні спеціальної техніки і обладнання (промисловості);
 • майстер експериментального устаткування;
 • майстер з комплексної автоматизації та телемеханіки;
 • майстер з ремонту електромеханічних систем;
 • майстер з ремонту пристроїв і засобів комп’ютеризованих систем керування;
 •  майстер по наладці роботизованих комплексів.майстер випробувальноі лабораторіі