6.010104 ПРОФЕСІЙНА ОСВІТА. ЕКОЛОГІЯ

освітньо-професійна програма підготовки бакалавра

за напрямом 6.010104 ПРОФЕСІЙНА ОСВІТА. ЕКОЛОГІЯ

Галузь знань

- 0101 Педагогічна освіта

Напрям підготовки

- 6.010104 Професійна освіта. Екологія

Спеціалізація

- Охорона праці та безпека життєдіяльності

Кваліфікація

- Фахівець з охорони праці, викладач практичного навчання в галузі безпеки життєдіяльності та охорони праці

Форма та термін навчання

- очна (нормативний термін навчання) – 4 роки

- заочна (нормативний термін навчання) – 5 років

Навчальний підрозділ

- Українська інженерно-педагогічна академія

Випускаюча кафедра

- Кафедра охорони праці, стандартизації та сертифікації

 


Можлива професійна діяльність випускника:

 • Педагог професійного навчання в освітніх установах різного рівня;
 • Завідувач кабінету з техніки без пеки;
 • Страховий експерт з охорони праці;
 • Фахівець з охорони праці;
 • Оператор технічних засобів контролю небезпеки;
 • Фахівець з протипожежної безпеки;
 • Експерт технічний з промислової без пеки;
 • Фахівець з техногенно-екологічної без пеки;
 • Експерт з умов праці;
 • Інспектор з охорони праці.

Навчальний план

 •   Графік організації навчального процесу;
 •   Навчальний план.