6.010104 ПРОФЕСІЙНА ОСВІТА. ЕНЕРГЕТИКА


освітньо-професійна програма підготовки бакалавра

ЗА НАПРЯМОМ 6.010104 ПРОФЕСІЙНА ОСВІТА. ЕНЕРГЕТИКА


Галузь знань

- 0101      Педагогічна освіта 

Напрям підготовки

- 6.010104 Професійна освіта .Енергетика 

Спеціалізація

- Енергетика 

Кваліфікація

- Фахівець в галузі енергетики, викладач практичного навчання в галузі енергетики 

Форма та термін навчання

- очна (нормативний термін навчання) - 4 роки

- заочна (нормативний термін навчання) - 5 років 

Навчальний підрозділ

- Українська інженерно- педагогічна академія 

Випускаюча кафедра

- Кафедра електроенергетики


Можлива професійна діяльність випускника:

  • Педагог професійного навчання в освітніх установах різного рівня;
  • Менеджер в галузі управління та організації підприємств енергетичного профілю;
  • Спеціаліст з технічного обслуговування та ремонту енергетичного обладнання;
  • Інженерно-технічний робітник для потреб бізнесу різних форм власності.

Навчальний план

  •   Графік організації навчального процесу;
  •   Навчальний план.