6.01010430 ПРОФЕСІЙНА ОСВІТА. ЕКОНОМІКА


освітньо-професійна програма підготовки бакалавра

ЗА НАПРЯМОМ 6.01010430 ПРОФЕСІЙНА ОСВІТА. ЕКОНОМІКА


Галузь знань

- 0101      Педагогічна освіта

Напрям підготовки

- 6.010104 Професійна освіта. Економіка 

Спеціалізація

економіка, маркетинг та менеджмент бюджетних установ;

Кваліфікація

- фахівець в галузі економіки, маркетингу та менеджементу, викладач практичного навчання

Форма та термін навчання

- очна (нормативний термін навчання) - 4 роки

- заочна (нормативний термін навчання) - 5 років

Навчальний підрозділ

- Українська інженерно - педагогічна академія

Випускаюча кафедра

- кафедра економіки та організації діяльності суб`єктів господарювання


Можлива професійна діяльність випускника:

Керівні посади в освітніх  закладах та на промислових підприємствах:

 • викладач професійно-технічного навчального закладу;
 • економіст;
 • методист з економічної освіти;
 • економіст праці;
 • експерт з умов праці;
 • інженер з профадаптації;
 • фахівець з питань зайнятості;
 • економіст збуту;
 • фахівець з ефективності підприємства;
 • економіст;
 • керівник виробничої практики;
 • інженер з організації управління виробництвом;
 • керівник підрозділу підвищення кваліфікації підготовки та перепідготовки персоналу підприємства або закладу.

 Навчальний план

–     Графік організації навчального процесу

–     Навчальний план