6.010104 ПРОФЕСІЙНА ОСВІТА. ЗВАРЮВАННЯОсвітньо-професійна програма підготовки бакалавра

за напрямом 6.010104 ПРОФЕСІЙНА ОСВІТА. ЗВАРЮВАННЯ

Галузь знань

- 0101      Педагогічна освіта

Напрям підготовки

- 6.010104 Професійна освіта .Зварювання

Спеціалізація

- Технологія та обладнання зварювального виробництва

Кваліфікація

- Фахівець в галузі зварювання,викладач практичного навчання в галузі зварювання

Форма та термін навчання

- очна (нормативний термін навчання) - 4 роки

- заочна (нормативний термін навчання) - 5 років

Навчальний підрозділ

- Українська інженерно- педагогічна академія

Випускаюча кафедра

- Кафедра інтегрованих технологій в машинобудуванні  і зварювального виробництва


Можлива професійна діяльність випускника:

 • Педагог професійного навчання в освітніх установах різного рівня;
 • викладач професійно-технічного навчального закладу в освітніх установах різного рівня;
 • інструктор виробничого навчання;
 • майстер виробничого навчання;
 • викладач-стажист;
 • керівник виробничої практики;
 • завідувач навчальною лабораторією;
 • спеціаліст в галузі виготовлення зварних конструкцій
 • Інженерно-технічний робітник для потреб бізнесу різних форм власності.

Навчальний план

 • Графік організації навчального процесу;
 • Навчальний план. 

        Робочі програми

1 курс

Іноземна мова

література

Історія України

література

Історія української культури

література

Інформатика та обчислювальна техніка

література

Вища математика

література

Фізика

література

Хімія

література

Психологія

література

Вступ до спеціальності

література

Теоретико-правові основи освіти

література

Безпека життєдіяльності

література

2 курс

Іноземна мова

література

Українська мова ( за професійним спрямуванням)

література

Філософія

література

Інженерна та комп'ютерна графіка

література

Інформатика та обчислювальна техніка

література

Вища математика

література

Фізика

література

Вікова та педагогічна психологія

література

Психологія праці

література

Методологічні засади професійної освіти

література

Теорія та методика виховної роботи

література

Метрологія, стандартизація і управління якістю

література

Технічна механіка

література

3курс

Українська мова ( за професійним спрямуванням)

література

Екологія

література

Дидактичні основи професійної освіти

література

МПН:дидактичне проектування

література

Основи інженерно-педагогічної творчості

література

Металознавство і  металографія  зварних з'єднань

література

Риторіка

література

Теорія зварювальних процесів

література

Технологія та обладнання зварки плавленням

література

Проектування зварних конструкцій

література

Технологія та устаткування  зварювання тиском

література

4 курс

Політологія

література

МПН:основні технології навчання

література

Комунікативні процеси у педагогічній діяльності

література

Креативні технології навчання

література

Економіка підприємств та маркетинг

література

Основи охорони праці

література

Зварювальні джерела живлення

література

Технологія та обладнання зварки плавленням

література

Сучасні технології зварювання спеціальних матеріалів

література

Технологія та устаткування  зварювання тиском

література

Механізація,автоматизація та роботизація зварювального процесу

література

Контроль якості зварювання

література

Практики

Технологічна практика


Педагогічна практика


Державна атестація(Державний іспит)