6.010104 ПРОФЕСІЙНА ОСВІТА. МАШИНОБУДУВАННЯ

Освітньо-професійна програма підготовки бакалавра

За напрямом 6.010104 ПРОФЕСІЙНА ОСВІТА. МАШИНОБУДУВАННЯ


Галузь знань

- 0101      Педагогічна освіта

Напрям підготовки

- 6.010104 Професійна освіта .Машинобудування

Спеціалізація

- Технологія та обладнання автоматизованого виробництва  в машинобудуванні та приладобудуванні

Кваліфікація

- Фахівець в галузі машинобудування,викладач практичного навчання в галузі машинобудування

Форма та термін навчання

- очна (нормативний термін навчання) - 4 роки

- заочна (нормативний термін навчання) - 5 років

Навчальний підрозділ

- Українськаінженерно- педагогічна академія

Випускаюча кафедра

- Кафедра метало ріжучого обладнання і транспортних систем

Можлива професійна діяльність випускника:

  • викладач професійно-технічного навчального закладу в освітніх установах різного рівня;
  • інструктор виробничого навчання;
  • майстер виробничого навчання;
  • викладач-стажист;
  • керівник виробничої практики;
  • завідувач навчальною лабораторією
  • викладач праці;
  • викладач інформатики;

Навчальний план

  • Графік організації навчального процесу;
  • Навчальний план.

Робочі програми

1 курс

Іноземна мова ( за професійним спрямуванням)

література

Історія України

література

Історія української культури

література

Інформатика та обчислювальна техніка

література

Інженерна та комп’ютерна графіка

література

Вища математика

література

Психологія

література

Фізика

література

Вступ до спеціальності

література

Теоретико-правові основи освіти

література

Безпека життєдіяльності

література

2 курс

Українська мова ( за професійним спрямуванням)

література

Філософія

література

Інформатика та обчислювальна техніка

література

Фізика

література

Вища математика

література

Теоретична механіка

література

Опір матеріалів

література

Вікова та педагогічна психологія

література

Психологія праці

література

Методологічні засади професійної освіти

література

Матеріалознавство та матеріали в МБ

література

Теорія механізмів і машин

література

Теорія та методика виховної роботи

література

3курс

Українська мова ( за професійним спрямуванням)

література

Екологія

література

Дидактичні основи професійної освіти

література

МПН:дидактичне проектування

література

Основи інженерно-педагогічної творчості

література

Риторика

література

Взаємозамінність,стандартизація та технічні вимірювання

література

Деталі машин

література

Верстатне обладнання автоматизованого виробництва

література

Теорія різання

література

Заготівельне виробництво в МБ та приладобудуванні

література

4 курс

Політологія

література

МПН:основні технології навчання

література

Комунікативні процеси у педагогічній діяльності

література

Креативні технології навчання

література

Економіка підприємств та маркетинг

література

Основи охорони праці

література

Ріжучий інструмент

література

Технологія машинобудування

література

Проектування і програмування обробки на верстатах з ЧПК

література

Процеси гнучких виробництв

література

Системи автоматизованого проектування в машинобудуванні

література

Сертифікація та забезпечення якості в машинобудуванні

література

Проектування механоскладальних виробництв

література

Практики

Технологічна практика


Педагогічна практика


Державна атестація