6.010104 ПРОФЕСІЙНА ОСВІТА. ЕЛЕКТРОНІКА

освітньо-професійна програма підготовки бакалавра

ЗА НАПРЯМОМ 6.010104 ПРОФЕСІЙНА ОСВІТА. ЕЛЕКТРОНІКА


Галузь знань

- 0101      Педагогічна освіта

Напрям підготовки

-6.010104 Професійна освіта . Електроніка

Спеціалізація

- Комп’ютерні системи та мережі

Кваліфікація

-Фахівець в галузі комп'ютерних систем,

викладач практичного навчання в галузі комп'ютерних систем

Форма та термін навчання

-очна (нормативний термін навчання) - 4 роки

-заочна (нормативний термін навчання) - 5 років

Навчальний підрозділ

-Українська інженерно- педагогічна академія

Випускаюча кафедра

-Кафедра радіоелектроніки і комп’ютерних систем


Можлива професійна діяльність випускника:

 • Педагог професійного навчання в освітніх установах різного рівня;
 • Менеджер із збуту засобів комп’ютерної та оргтехніки;
 • Сервіс-менеджер з експлуатації та ремонту комп’ютерних систем та мереж;
 • Спеціаліст з експлуатації та ремонту комп’ютерних систем та мереж;
 • Спеціаліст з проектування нових (модернізації існуючих) комп’ютерних систем та мереж
  • Інженерно-технічний робітник для обслуговування електронної апаратури, комп’ютерних систем та мереж
  • Аналітик з комп'ютерних комунікацій;
  • Аналітик комп'ютерних систем;
  • Програміст (база даних).

Навчальний план

-         Графік організації навчального процесу;

-         Навчальний план.Робочі програми

1 курс

Іноземна мова ( за професійним спрямуванням)

література 

Історія України

література

Історія української культури

література

Інженерна та комп'ютерна графіка

література

Інформатика та обчислювальна техніка

література

Фізика

література

Вища математика

література

Безпека життєдіяльності

література

Вікова та педагогічна психологія

література

Вступ до спеціальності

література

Психологія

література

Теоретико-правові основи освіти

література

2 курс

Українська мова ( за професійним спрямуванням)

література

Філософія

література

Інформатика та обчислювальна техніка

література

Фізика

література

Вища математика

література

Методологічні засади професійної освіти

література

Метрологія, стандартизація та електричні вимірювання

література

Психологія праці

література

Теорія та методика виховної роботи

література

Основи теорії кіл

література

Аналогова схемотехніка

література

3 курс

Українська мова ( за професійним спрямуванням)

література

Захист інформації в електронних та комп'ютерних системах та мережах

література

Дидактичні основи професійної освіти

література

МПН:дидактичне проектування

література

Основи інженерно-педагогічної творчості

література

Риторика

література

Цифрова схемотехніка

література

Периферійні пристрої та інтерфейси електронних та комп'ютерних пристроїв та систем

література

Програмування електронних пристроїв та систем

література

Бази даних в електронних та телекомунікаційних системах та мережах

література

4 курс

Політологія

література

Екологія

література

Економіка підприємств та маркетинг

література

Комунікативні процеси у педагогічній діяльності

література

Креативні технології навчання

література

МПН:основні технології навчання

література

Основи охорони праці

література

Цифрова схемотехніка

література

Комп'ютерні та інформаційні мережі

література

Мікропроцесорні ВІС і мікроконтролери

література

Практики

Технологічна практика


Педагогічна практика


Державна атестація (Державний іспит)