6.010104 ПРОФЕСІЙНА ОСВІТА. КОМП’ЮТЕРНІ ТЕХНОЛОГІЇ


освітньо-професійна програма підготовки бакалавра

ЗА НАПРЯМОМ 6.010104 ПРОФЕСІЙНА ОСВІТА.
КОМП’ЮТЕРНІ ТЕХНОЛОГІЇ


Галузь знань

- 0101      Педагогічна освіта

Напрям підготовки

-6.010104 Професійна освіта . Комп’ютерні технології

Спеціалізація

- Комп’ютерні технології в управлінні та навчанні 

Кваліфікація

- фахівець в галузі комп’ютерних технологій, викладач практичного навчання в галузі комп’ютерних технологій

Форма та термін навчання

- очна (нормативний термін навчання) - 4 роки

- заочна (нормативний термін навчання) - 5 років 

Навчальний підрозділ

- Українська інженерно-педагогічна академія 

Випускаюча кафедра

- Кафедра інформатики та комп’ютерних технологій

Можлива професійна діяльність випускника:

  • викладач інформатики;
  • викладач дисциплін професійно-практичної підготовки;
  • розроблювач комп'ютерних систем обліку, аналізу і планування процесів навчальної, господарської, фінансової діяльності навчальних закладів;
  • програміст і/або експлуатаційник в системах автоматизації діяльності навчальних закладів.

Навчальний план

-        Графік організації навчального процесу;

-        Навчальний план.