6.010104 ПРОФЕСІЙНА ОСВІТА. КОМП’ЮТЕРНІ ТЕХНОЛОГІЇ


освітньо-професійна програма підготовки бакалавра

ЗА НАПРЯМОМ 6.010104 ПРОФЕСІЙНА ОСВІТА.

КОМПЮТЕРНІ ТЕХНОЛОГІЇ


Галузь знань

- 0101      Педагогічна освіта

Напрям підготовки

-6.010104 Професійна освіта. Комп’ютерні технології 

Спеціалізація

- Комп’ютерні технології в системах управління 

Кваліфікація

-Технік – програміст, викладач практичного навчання в галузі комп’ютерних технологій 

Форма та термін навчання

-очна (нормативний термін навчання) - 4 роки

-заочна (нормативний термін навчання) - 5 років 

Навчальний підрозділ

-Українська інженерно- педагогічна академія 

Випускаюча кафедра

-Кафедра Систем управління технологічними процесами і об’єктами


Можлива професійна діяльність випускника:

Спеціаліст в області освіти:

викладач професійно-технічного навчального закладу

вихователь

вихователь гуртожитку

вихователь професійно-технічного навчального закладу

черговій по режиму в спеціальних школах та училищах

інструктор виробничого навчання

інструктор виробничого навчання робітників масових професій

майстер виробничого навчання

майстер навчального центру

викладач-стажист

технолог-наставник

керівник виробничої практики

завідувач навчальною лабораторією

завідувач майстерні

вчитель праці

вчитель інформатики

старший лаборант з навчального процесу

 

Технічні фахівці

Техніки-програмісти

Оператори електронно-обчислювальної техніки

Навчальний план

-         Графік організації навчального процесу;

-         Навчальний план.

 


 

Робочі програми

1 курс

Іноземна мова

література

Історія України

література

Історія української культури

література

Інформатика та обчислювальна техніка

література

Вища математика

література

Фізика

література

Інженерна та комп’ютерна графіка

література

Психологія

література

Вступ до спеціальності

література

Теоретико-правові основи освіти

література

Безпека життєдіяльності

література

2 курс

Українська мова (за професійним спрямуванням)

література

Філософія

література

Інформатика та обчислювальна техніка

література

Вища математика

література

Фізика

література

Психологія праці

література

Вікова та педагогічна психологія

література

Методологічні засади професійної освіти

література

Теорія та методика виховної роботи

література

Взаємозамінність,стандартизація і технічні вимірювання

література

Ремонт та модернізація персональних комп’ютерів

література

Прикладне та Web програмування

література

Комп'ютерне документознавство

література

3курс

Українська мова ( за професійним спрямуванням)

література

Основи інженерно-педагогічної творчості

література

Дидактичні основи професійної освіти

література

МПН:дидактичне проектування

література

Риторіка

література

Ергономіка інформаційних технологій

література

Комп'ютерно-аналітична діяльність

література

Прикладне та Web програмування

література

Комп'ютерний дизайн та мультимедіа

література

Проектування та експлуатація інформаційних систем

література

4 курс

Екологія

література

МПН:основні технології навчання

література

Комунікативні процеси у педагогічній діяльності

література

Креативні технології навчання

література

Економіка підприємств та маркетинг

література

Основи охорони праці

література

Політологія

література

Комп’ютерні мережі та захист даних

література

Комп'ютерні технології в навчальному процесі

література

Автоматизовані системи організаційного управління

література

Практики

Технологічна практика


Педагогічна практика


Державна атестація(Державний іспит)