6.010104 ПРОФЕСІЙНА ОСВІТА. РАДІОТЕХНІКА
 

освітньо-професійна програма підготовки бакалавра

ЗА НАПРЯМОМ 6.010104 ПРОФЕСІЙНА ОСВІТА. РАДІОТЕХНІКА


Галузь знань

- 0101      Педагогічна освіта

Напрям підготовки

-6.010104 Професійна освіта . Радіотехніка

Спеціалізація

-

 

Кваліфікація

-Фахівець в галузі радіотехніки, викладач дисциплін в галузі радіотехніки

Форма та термін навчання

-очна (нормативний термін навчання) - 4 роки

-заочна (нормативний термін навчання) - 5 років

Навчальний підрозділ

-Українська інженерно- педагогічна академія

 

Випускаюча кафедра

-Кафедра радіоелектроніки і комп’ютерних систем


Можлива професійна діяльність випускника:

  • Педагог професійного навчання в освітніх установах різного рівня;
  • Сервіс-менеджер з експлуатації та ремонту електронної апаратури , апаратури радіо та телевізійного мовлення, радіолокації та радіонавігації;
  • Спеціаліст з експлуатації та ремонту електронних та радіотехнічних систем;
  • Спеціаліст з проектування нових (модернізації існуючих) радіотехнічних пристроїв та систем
    • Інженерно-технічний робітник для обслуговування електронної апаратури,  радіотехнічних пристроїв та систем
    • Спеціаліст з конструювання радіотехнічних пристроїв та засобів телекомунікацій, радіотехнічних та телевізійних систем

Навчальний план

  • Графік організації навчального процесу;
  • Навчальний план.