6.010104 ПРОФЕСІЙНА ОСВІТА. ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЇ ТА ЗВ'ЯЗОК

освітньо-професійна програма підготовки бакалавра

ЗА НАПРЯМОМ 6.010104 ПРОФЕСІЙНА ОСВІТА. ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЇ  ТА ЗВ'ЯЗОКГалузь знань

- 0101      Педагогічна освіта

Напрям підготовки

-6.010104 Професійна освіта . Телекомунікації та зв'язок

Спеціалізація

- Телекомунікаційні системи та мережі, системи

мобільного, супутникового зв'язку та радіотехніки

Кваліфікація

-Фахівець в галузі електроніки та телекомунікацій, викладач дисциплін в галузі радіоелектроніки та зв’язку

Форма та термін навчання

-очна (нормативний термін навчання) - 4 роки

-заочна (нормативний термін навчання) - 5 років

Навчальний підрозділ

-Українська інженерно- педагогічна академія

Випускаюча кафедра

-Кафедра радіоелектроніки і комп’ютерних систем


Можлива професійна діяльність випускника:

  • Педагог професійного навчання в освітніх установах різного рівня;
  • Сервіс-менеджер з експлуатації та ремонту телекомунікаційних систем та мереж;
  • Спеціаліст з експлуатації та ремонту телекомунікаційних систем та мереж;
  • Спеціаліст з проектування нових (модернізації існуючих) телекомунікаційних систем та мереж
    • Інженерно-технічний робітник для обслуговування електронної апаратури та засобів зв’язку
    • Інженер технічної підтримки системи мобільного, супутникового зв'язку та радіотехніки
    • Аналітик комунікацій (крім комп'ютерів)

Навчальний план

-         Графік організації навчального процесу;

-         Навчальний план.