6.010104 ПРОФЕСІЙНА ОСВІТА. ВИДАВНИЧО-ПОЛІГРАФІЧНА СПРАВА


освітньо-професійна програма підготовки бакалавра

ЗА НАПРЯМОМ 6.010104 ПРОФЕСІЙНА ОСВІТА. ВИДАВНИЧО-ПОЛІГРАФІЧНА СПРАВА


Галузь знань

- 0101      Педагогічна освіта

Напрям підготовки

-6.010104 Професійна освіта. Видавничо-поліграфічна справа

 

Спеціалізація

- Поліграфічне виробництво

 

Кваліфікація

-Фахівець в галузі поліграфічного виробництва,викладач практичного навчання в галузі поліграфічного виробництва

Форма та термін навчання

-очна (нормативний термін навчання) - 4 роки

-заочна (нормативний термін навчання) - 5 років

Навчальний підрозділ

-Українська інженерно- педагогічна академія

Випускаюча кафедра

-Кафедра поліграфічного виробництва і комп’ютерної графіки


Можлива професійна діяльність випускника:

  • Педагог професійного навчання в освітніх установах різного рівня;
  • Менеджер в галузі управління та організації поліграфічних підприємств;
  • Спеціаліст з технічного обслуговування та ремонту поліграфічного обладнання
  • Інженерно-технічний робітник для потреб бізнесу різних форм власності.

Навчальний план

-         Графік організації навчального процесу;

-         Навчальний план.