6.010104 ПРОФЕСІЙНА ОСВІТА. ХАРЧОВІ ТЕХНОЛОГІЇосвітньо-професійна програма підготовки бакалавра

ЗА НАПРЯМОМ 6.010104 ПРОФЕСІЙНА ОСВІТА. ХАРЧОВІ ТЕХНОЛОГІЇ


Галузь знань

- 0101      Педагогічна освіта 

Напрям підготовки

-6.010104 Професійна освіта . Харчові технології 

Спеціалізація

- Технологія харчових виробництв 

Кваліфікація

- Фахівець у галузі харчової промисловості, викладач практичного навчання в галузі харчової промисловості 

Форма та термін навчання

-очна (нормативний термін навчання) - 4 роки

-заочна (нормативний термін навчання) - 5 років 

Навчальний підрозділ

-Українська інженерно - педагогічна академія 

Випускаюча кафедра

- Кафедра технологій харчової промисловості


Можлива професійна діяльність випускника:

  • Педагог професійного навчання в освітніх установах різного рівня;
  • Інженер-технолог;
  • Дослідник в харчовій галузі;
  • Інженерно-технічний робітник для потреб харчової галузі різних форм власності.

Навчальний план

-         Графік організації навчального процесу;

-         Навчальний план.