6.010104 ПРОФЕСІЙНА ОСВІТА. ХАРЧОВІ ТЕХНОЛОГІЇ

освітньо-професійна програма підготовки бакалавра

ЗА НАПРЯМОМ 6.010104 ПРОФЕСІЙНА ОСВІТА. ХАРЧОВІ ТЕХНОЛОГІЇ


Галузь знань

- 0101      Педагогічна освіта

Напрям підготовки

-6.010104 Професійна освіта . Харчові технології 

Спеціалізація

- Технологія харчування

та сервіс у ресторанному господарстві 

Кваліфікація

- Фахівець у галузі харчової промисловості, викладач практичного навчання в галузі харчової промисловості

Форма та термін навчання

-очна (нормативний термін навчання) - 4 роки

-заочна (нормативний термін навчання) - 5 років 

Навчальний підрозділ

-Українська інженерно - педагогічна академія 

Випускаюча кафедра

- Кафедра технологій харчової промисловості


Можлива професійна діяльність випускника:

  • Педагог професійного навчання в освітніх установах різного рівня;
  • Інженер-технолог;
  • Дослідник в харчовій галузі;
  • Інженерно-технічний робітник для потреб харчової галузі різних форм власності.

Навчальний план

-         Графік організації навчального процесу;

-         Навчальний план.

 


Робочі програми

1 курс

Іноземна мова

література

Історія України

література

Історія української культури

література

Інформатика та обчислювальна техніка

література

Інженерна та комп'ютерна графіка

література

Вища математика

література

Фізика

література

Неорганічна хімія

література

Психологія

література

Вступ до спеціальності

література

Теоретико - правові основи освіти

література

Безпека життєдіяльності

література

2 курс

Іноземна мова

література

Українська мова (за професійним спрямуванням)

література

Філософія

література

Екологія

література

Інформатика та обчислювальна техніка

література

Вища математика

література

Фізика

література

Вікова та педагогічна психологія

література

Методологічні засади професійної освіти

література

Метрологія та стандартизація

література

Психологія праці

література

Теорія та методика виховної роботи

література

3курс

Українська мова (за професійним спрямуванням)

література

Дидактичні основи професійної освіти

література

МПН:дидактичне проектування

література

Основи інженерно-педагогічної творчості

література

Риторика

література

Процеси та апарати харчових виробництв

література

Технологія галузі

література

Харчові технології

література

Технологічне обладнання харчової галузі

література

4 курс

Політологія

література

Економіка підприємств та маркетинг

література

Комунікативні процеси у педагогічній діяльності

література

Креативні технології навчання

література

МПН:основні технології навчання

література

Основи охорони праці

література

Технологія галузі

література

Харчові технології

література

Технологічне обладнання харчової галузі

література

Організація харчових виробництв

література

Проектування харчових виробництв з основами САПР

література

Практики

Виробнича практика


Технологічна практика


Педагогічна практика


Державна атестація(Державний іспит)