ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНІ ПРОГРАМИ ПІДГОТОВКИ БАКАЛАВРІВ

СТАНДАРТИ ОСВІТИ

ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНІ ПРОГРАМИ ПІДГОТОВКИ БАКАЛАВРІВ,

ЗАТВЕРДЖЕНІ МОН УКРАЇНИ

За напрямами підготовки:

6.010104 Професійна освіта. Видавничо-поліграфічна справа

6.010104 Професійна освіта. Гірництво

6.010104 Професійна освіта. Дизайн

6.010104 Професійна освіта. Екологія

6.010104 Професійна освіта. Економіка

6.010104 Професійна освіта. Електромеханіка

6.010104 Професійна освіта. Електроніка

6.010104 Професійна освіта. Енергетика

6.010104 Професійна освіта. Зварювання

6.010104 Професійна освіта. Комп’ютерні технології

6.010104 Професійна освіта. Машинобудування

6.010104 Професійна освіта. Метрологія, стандартизація та сертифікація

6.010104 Професійна освіта. Нафтогазова справа

6.010104 Професійна освіта. Охорона праці

6.010104 Професійна освіта. Радіотехніка

6.010104 Професійна освіта. Телекомунікації та зв’язок

6.010104 Професійна освіта. Технологія виробів легкої промисловості

6.010104 Професійна освіта. Транспорт

6.010104 Професійна освіта. Харчові технології

6.010104 Професійна освіта. Хімічна технологія

(детальніше за напрямами підготовки фахівців в УІПА )