Наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України «Про Науково-методичну раду з питань освіти Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України»

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

НАКАЗ

№1364 від 25 листопада 2011 року

Про Науково-методичну раду з питань освіти
Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України

 З метою удосконалення роботи Науково-методичної ради з питань освіти Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України відповідно до вимог Національної стратегії розвитку освіти в Україні на 2012-2021 роки, схваленої ІІІ Всеукраїнським з’їздом працівників освіти України, наказую:

1. Затвердити:

Положення про Науково-методичну раду з питань освіти Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України (додаток 1);

2. Затвердити персональні склади:

Президії Науково-методичної ради з питань освіти Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України

(додаток 2) ;

  • Науково-методичних комісій з дошкільної та загальної середньої освіти (додаток 3);
  • Науково-методичних комісій з професійно-технічної освіти (додаток 4) ;
  • Науково-методичних комісій з вищої освіти (додаток 5) ;
  • Науково-методичних комісій з позашкільної освіти та виховної роботи (додаток 6) .

3. Інституту інноваційних технологій і змісту освіти (Удод О.А.) спільно з відповідними департаментами Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України:

3.1. Забезпечити координацію діяльності науково-методичних комісій та надавати їм необхідну науково-методичну, психолого-педагогічну і організаційну допомогу.

3.2. Наказ з додатками видати друком та розмістити на офіційних веб-сайтах Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України (www.mon.gov.ua), Інституту інноваційних технологій і змісту освіти (www.iitzo.gov.ua).

4. Ректорам вищих навчальних закладів, при яких сформовані науково-методичні комісії, забезпечити необхідні умови для їх ефективної роботи.

5. Головам відповідних науково-методичних комісій організувати роботу щодо виконання комісіями функцій і завдань, визначених  Положенням про Науково-методичну раду  з питань освіти Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України.

6. Керівникам навчальних закладів сприяти участі науково-педагогічних працівників у роботі науково-методичних комісій.

7. Департаменту економіки і фінансування (Даниленко С.В.) профінансувати видання довідника «Науково-методичні комісії Науково-методичної ради з питань освіти Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України» накладом 600 примірників.

8. Визнати такими, що втратили чинність, накази Міністерства освіти і науки від 08.05.2007 № 363 "Про науково-методичну раду Міністерства освіти і науки України і науково-методичні комісії з вищої освіти", від 26.11.2008 № 1070 "Про внесення змін і доповнень до наказу МОН від 08.05.2007 № 363 "Про науково-методичну раду Міністерства освіти і науки України і науково-методичні комісії з вищої освіти", від 09.07.2009 № 643 "Про організацію роботи та склад науково-методичних комісій відділення дошкільної та загальної середньої освіти Науково-методичної ради з питань освіти", від 12.02.2009 №101 "Про науково-методичну раду та науково-методичні комісії з професійно-технічної освіти", від 30.11.2009 № 1079 "Про внесення змін до наказу МОН від 09.07.2009 № 643 "Про організацію роботи та склад науково-методичних комісій відділення дошкільної та загальної середньої освіти Науково-методичної ради з питань освіти" та від 26.02.2010 № 150 "Про затвердження голів і заступників голів НМК".

9. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

Міністр                                                                                     Д.В. Табачник