Рішення підкомісії з професійної освіти до протоколу №5 від 31.01.2012 р.

РІШЕННЯ

ПІДКОМІСІЇ З ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ

НАУКОВО-МЕТОДИЧНОЇ КОМІСІЇ З ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ

НАУКОВО-МЕТОДИЧНОЇ РАДИ З ПИТАНЬ ОСВІТИ

МІНІСТЕРСТВА ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

До протоколу №5

від 31 січня 2012 р.

 

Заслухавши інформацію голови підкомісії проф. Коваленко О.Е. про підсумки роботи підкомісії в 2010/2011 навчальному році та основні завдання на 2012 рік, а також розглянувши питання щодо виконання стандартів освіти при підготовці фахівців освітньо-кваліфікаційних рівнів «молодший спеціаліст» і  «бакалавр» за напрямом (спеціальністю) «Професійна освіта (за профілем)» та структуру і нормативну частину освітньо-професійних програм підготовки фахівців освітньо-професійних програм підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційних рівнів «спеціаліст», «магістр», підкомісія з професійної освіти

ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Ухвалити підсумки роботи підкомісії в 2010/2011 н. р. та затвердити план роботи підкомісії на 2012 рік.

2. Відповідно до рекомендацій комітетських слухань Комітету Верховної Ради України з питань науки і освіти на тему: «Про участь центральних та регіональних органів виконавчої влади, об'єднань роботодавців у формуванні трудового потенціалу держави та професійній підготовці кваліфікованих робітників для сучасної економіки України» з метою забезпечення якості підготовки кваліфікованих робітників при розробці галузевого стандарту з професійної освіти вважати за обов’язкове врахувати вимоги сучасної професійно-технічної освіти та об’єднань роботодавців відповідних галузей.

3. Затвердити план-графік розробки галузевих стандартів вищої освіти напряму  «Професійна освіта (за профілем)». Президії підкомісії забезпечити організацію його виконання.

4. Вважати обов’язковим для вищих навчальних закладів України виконання затвердженої Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України нормативної частини та структури освітньо-професійних програм (скорочених) підготовки молодших спеціалістів та бакалаврів за напрямом «Професійна освіта (за профілем)» з 01.09.2011 р.

5. До затвердження структури та нормативної частини освітньо-професійних програм підготовки магістрів рекомендувати вищим навчальним закладам використовувати, як тимчасові, освітньо-професійні програми, структуру і зміст яких запропоновано підкомісією з професійної освіти для магістрів з однорічним терміном навчання.

6. З метою забезпечення якості підготовки фахівців за напрямом «Професійна освіта (за профілем)» на рівні державних вимог до кадрового забезпечення системи професійно-технічної освіти вважати обов’язковим наявність робітничого розряду у випускників зазначеного напряму.

7. З урахуванням необхідності наявності у випускників напряму «Професійна освіта» робітничої кваліфікації, відповідно до чинного законодавства, клопотати перед Міністерством освіти і науки, молоді і спорту України про надання можливості прийому до ВНЗ за ОКР «бакалавр» на основі кваліфікованого робітника за скороченим терміном навчання випускників ПТНЗ за результатами вступних фахових випробувань.

8. Клопотати перед Міністерством освіти і науки, молоді і спорту України про внесення змін до умов прийому  щодо визначення переліку предметів незалежного оцінювання для вступу до ВНЗ на напрям «Професійна освіта (за профілем)» з метою досягнення відповідності цих дисциплін встановленому МОНмолодьспорт України переліку дисциплін напрямів, які обрані в якості профілів професійної освіти.

9. Президії підкомісії підготувати проект щодо визначення кваліфікацій для різних освітньо-кваліфікаційних рівнів напряму «Професійна освіта (за профілем)».

10. Затвердити рекомендації щодо розробки засобів діагностики якості підготовки фахівців напряму «Професійна освіта (за профілем)».

11. Для оперативного інформування ВНЗ України, в яких ведеться підготовка фахівців за  напрямом «Професійна освіта (за профілем)», про роботу підкомісії з професійної освіти та ухвалені рішення створити спеціальну сторінку на сайті Української інженерно-педагогічної академії.

12. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника голови підкомісії доц. Тарасюка А.П.

 

Голова підкомісії з професійної освіти                                                                           О.Е.Коваленко