Організація наукової роботи

Фінансування науково-дослідних робіт

У 2015 році 5 найбільш важливих науково-дослідних робіт фінансувалися Міністерством освіти і науки України. Обсяг фінансування становив:

- 2 фундаментальні НДР – 196,6 тис. грн;

- 3 прикладні НДР – 332,7  тис. грн.