Організація наукової роботи

Зміст статті

Фінансування науково-дослідних робіт

У 2016 році  6 найбільш важливих науково-дослідних робіт фінансувалися Міністерством освіти і науки України. Обсяг фінансування становив:

- 2 фундаментальні НДР – 301,5  тис. грн;

- 4 прикладні НДР – 534,6  тис. грн.