Організація наукової роботи

Зміст статті

Прикладні дослідження та розробки

Завершено виконання 3 держбюджетних прикладних НДР:

– „Розробка наукових принципів і методів інтеграції локальних енергозберігаючих систем управління енергетичними об’єктами в загальні автоматизовані системи управління енергоблоками електричних станцій”, № РК  0115U003273, № ОК заключного звіту 0217U004313, науковий керівник – доктор технічних наук, професор Канюк Геннадій Іванович. Терміни виконання: січень 2015р. – грудень 2016р. Фактичний обсяг фінансування за повний період – 198,78тис. грн., зокрема за 2016 рік – 99,463 тис. грн.

Отримані результати використано при виконанні госпдоговірної НДР для Зміївської ТЕС ПАТ «Центренерго» та ТОВ «Енергетик» загальним обсягом 118 т. грн. За науковим напрямком роботи захищено 1 кандидатську дисертацію, опубліковано 1 монографію, 1 навчальний посібник, 12 статей у журналах, що входять до наукометричних баз даних, 6 статей у фахових виданнях, отримано 2 охоронних документа.

Розробка теоретичних і методичних основ професійної підготовки інженерів на основі системної природничо-техніко-технологічної інтеграції знань, № РК 0115U003274, № ОК заключного звіту 0217U004370, науковий керівник доктор педагогічних наук, професор Лазарєв Микола Іванович. Термін виконання: січень 2015р. – грудень 2016р. Фактичний обсяг фінансування  – 268,358 тис. грн., зокрема за 2016 рік – 134,325 тис. грн.

Отримані результати використано при виконанні госпдоговірних науково-дослідних робіт загальним обсягом 311,76 тис. грн. За науковим напрямком роботи захищено 2 докторські дисертації, 4 кандидатські дисертації, опубліковано 5 монографій, 5 підручників та навчальних посібників, 16 статей у журналах, що входять до наукометричних баз даних, 20 статей у фахових виданнях, отримано 6 охоронних документів.

– „Дослідження впливу похибки геометрії форми деталей на міцність з’єднань з натягом, зібраних індукційно-тепловим методом”, № РК 0115U003275, № ОК заключного звіту 0217U004312, науковий керівник – доктор технічних наук, професор Резніченко Микола Кирилович. Термін виконання: січень 2015р. – грудень 2016р. Фактичний обсяг фінансування  – 198,78тис. грн., зокрема за 2016 рік – 99,463 тис. грн

Отримані результати використано при виконанні госпдоговірних науково-дослідних робіт загальним обсягом 85,0 тис. грн. За науковим напрямком роботи захищено 1 докторську дисертацію, опубліковано 1 навчальний посібник, 4 статті у журналах, що входять до наукометричних баз даних, 12 статей у фахових виданнях, отримано 2 охоронних документа, захищено 6 магістерських робіт.

Розпочалося виконання прикладної НДР „Розробка наукових і нормативних засад забезпечення енерго- та ресурсозбереження на теплових і атомних електростанціях шляхом підвищення енергоефективності турбомашин і нагнітачів”, № РК  0116U001515, № ОК проміжного звіту 0217U004373, науковий керівник – доктор технічних наук, професор Тріщ Роман Михайлович. Терміни виконання: січень 2016р. – грудень 2017р. Фактичний обсяг фінансування у 2016 р. – 201,316 тис. грн.

 Отримані результати будуть використані при виконанні госпдоговірної науково-дослідної роботи загальним обсягом 60,0 тис. грн. За науковим напрямком роботи підготовлено до захисту 1 докторську та 2 кандидатські дисертації, опубліковано 1 монографію, 1 навчальний посібник, 12 статей у журналах, що входять до наукометричних баз даних, 2 статті у фахових виданнях, отримано 1 охоронний документ.

За рахунок коштів підприємств та організацій у 2016р. виконувалося 37 госпдоговірних робіт. Обсяг фінансування склав 551,2 тис. грн.