Об'єкти інтелектуальної власності

Зусиллями співробітників Української інженерно-педагогічної академії створюється значна кількість службових творів, винаходів, корисних моделей та промислових зразків. Науково-дослідна частина щорічно отримує близько 100 охоронних документів, що стосуються прав інтелектуальної власності. Детальнішу інформацію щодо реєстрації патентів на винаходи, корисні моделі та промислові зразки, свідоцтв про реєстрацію авторського права можна отримати на сайті Української інженерно-педагогічної академії, перейшовши за відповідними розділами, або в НДЧ академії.