Оформлення заявок на винаходи (корисні моделі)

 

Для оформлення заявки на отримання патенту України на винахід (корисну модель) співробітник або студент УІПА повинен подати в НДЧ наступні документи:

- заяву про видачу патенту України на винахід (корисну модель) ;

 

- опис винаходу (корисної моделі);

 

- формулу винаходу (корисної моделі);

 

- креслення (якщо на них є посилання в описі);

 

- реферат.

 

Оформлення документів заявки виконується відповідно до Правил  складання і подання заявки на винахід та заявки на корисну модель.

 

У чорновому варіанті заявки подаються в одному екземплярі на паперовому носії, у чистовому – в чотирьох на паперовому та в одному на електронному носіях.

 

Заявки в НДЧ приймаються по понеділках та вівторках, висновки надаються по четвергах.