Оформлення заявок на промислові зразки

 Для оформлення заявки на отримання патенту України на промисловий зразок (результат творчої  діяльності  людини  у галузі художнього конструювання) співробітник або студент УІПА повинен подати в НДЧ наступні документи:

- заяву про видачу патенту України на промисловий зразок ;

 

- комплект  зображень  виробу  (власне виробу чи у вигляді його макета, або малюнка), що дають повне уявлення про зовнішній вигляд;

 

- опис промислового зразка;

 

- креслення, схему,  карту  (у разі необхідності).

 

Оформлення документів заявки виконується відповідно до Правил  складання і подання заявки на промисловий зразок.

 

У чорновому варіанті заявки подаються в одному екземплярі на паперовому носії, у чистовому – в трьох на паперовому носії та в одному на електронному.

 

Заявки в НДЧ приймаються по понеділках та вівторках, висновки надаються по четвергах.