Аспірантура та докторантура

Спеціальності, за якими здійснюється підготовка в аспірантурі:

Згідно до пункту 1 частини другої статті 6 Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності», на підставі рішень Ліцензійної комісії Міністерства (протокол № 6/2 від 16 травня 2016р.,  № 8/2 від 08 червня 2016р. та № 12/2 від 19.07.2016р.) та  наказів МОН України від 18.05.2016р. № 523, від 10.06.2016р. № 655 та від 19.07.2016р. № 856 Академія отримала ліцензії на розширення провадження освітньої діяльності за спеціальностями:      

п/п

Код та найменування галузі знань

Шифр та найменування спеціальності

Ліцензійний обсяг (особи)

1

01 Освіта

011 Освітні, педагогічні науки

13.00.01Загальна педагогіка та історія педагогіки

13.00.02 Теорія та методика навчання (технічні дисципліни)

10 осіб

2

01 Освіта

015 Професійна освіта (за спеціалізація ми)

13.00.04 Теорія і методика професійної освіти

10 осіб

3

05 Соціальні та поведінкові науки

053 Психологія

19.00.03 Психологія праці, інженерна психологія

10 осіб

4

07 Управління та адміністрування

073 Менеджмент

08.00.04 Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)

10 осіб

5

11 Математика та статистика

113 Прикладна математика

01.05.02 Математичне моделювання та обчислювальні методи

15 осіб

6

13 Механічна інженерія

131 Прикладна механіка

05.02.08 Технологія машинобудування

10 осіб

7

13 Механічна інженерія

133 Галузеве машинобудування

05.05.05

Піднімально-транспортні машини 

10 осіб

8

15 Автоматизація та приладобудування

152 Метрологія та інформаційно - вимірювальна техніка

05.01.02 Стандартизація, сертифікація та метрологічне забезпечення

10 осіб

При вступі до аспірантури складаються іспити: іноземна мова, філософія, спеціальність.

Спеціальності, за якими здійснюється підготовка в докторантурі:

п/п

Код та найменування галузі знань

Шифр та найменування спеціальності

Наказ МОН України

(УІПА)

1

015

Професійна освіта (за спеціалізація ми)

13.00.04

Теорія і методика професійної освіти

№ 353 від 05.05.2006р.

(№ 300 від 29.06.2016р.)

Вступ до аспірантури та докторантури проводиться на конкурсній основі відповідно до Порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у вищих навчальних закладах (наукових установах), затверджених постановою КМ України від 23.03.2016р. № 261.

Документи приймаються з 10.08 до 01.09.2019 р. за адресою:  вул. Університетська, 16.