Наукові школи

Педагогічні наукові школи

Методика професійного навчання. Інженерна педагогіка
Засновник і керівник:
доктор педагогічних наук,
професор
Коваленко Олена Едуардівна

Методика креативного навчання технічних дисциплін
Засновник і керівник:
доктор педагогічних наук,
професор
Лазарєв Микола Іванович

Якість людино-техничніх систем управління та навчання.
Засновник:
доктор технічних наук,
професор
Ашеров Аківа Товійович

Керівник

кандидат педагогічних, наук, доцент
Сажко Галина Іванівна

 

Напрямки педагогічних наукових шкіл:

Теоретико-методологічні засади підготовки інженерів-педагогів у нових соціально-економічних умовах.
Оптимізація змісту навчання.
Психолого-педагогічне та організаційне забезпечення багаторівневої професійної освіти.
Дидактичні основи формування системи методичної підготовки викладання професійних дисциплін.
Методичне забезпечення безперервного навчального та виховного процесу.
Нові педагогічні та інформаційні технології.
Гуманізація та гуманітаризація навчального процесу.
Організація самостійної роботи студентів.
Розвиток творчої активності студентів.
Методика креативного навчання технічних дисциплін.
Методи і засоби оцінки рівня знань та вмінь студентів.
Управління якістю навчального процесу.
Стандартизація та сертифікація в організації навчання.
Професійний відбір та проблеми адаптації при багаторівневій підготовці спеціалістів.
Методи і моделі оцінки і управління навчально-пізнавальною діяльністю студентів.
Теоретико - методичні основи формування інноваційної культури інженера-педагога
Синтез структур технологічних процесів обробки інформації з урахуванням показників надійності діяльності персоналу.
Розподіл функцій між людиною й технікою в інформаційно-виробничих ерготехнічних системах.
Методи і засоби ергономічного проектування комп'ютерних технологій і автоматизованих технологічних комплексів.
Судово-ергономічна експертиза у виробничих системах «людина-техніка-середовище»;
Розробка нормативно-технічного забезпечення якості АСУ.
Методи і моделі оцінки та управління якістю підготовки фахівців.
Вивчення закономірностей пізнавальних процесів особистості (пам'яті, мислення) та переробки інформації в системах «людина-техніка».
Вивчення психолого-педагогічних умов і закономірностей оптимізації професійної підготовки інженерів-педагогів.

Інженерні наукові школи

Технології і якість складання-розбирання з'єднань з натягом при використанні термовпливу.
Засновник:
доктор технічних наук, професор,
заслужений працівник Вищої школи України
Андрєєв Георгій Якович

Керівник
доктор технічних наук,
професор
Резниченко Микола Кирилович           

  

Дослідження фізико-хімічних систем і створення на їх базі нових матеріалів поліфункціонального призначення, розробка екологічно чистих хімічних технологій
Засновник і керівник:
доктор технічних наук, професор
Ілюха Микола Григорович

  

Теорія наближення функцій багатьох змінних з використанням операторів інтерлінації, інтерфлетації та мішаної апроксимації функцій
Засновник і керівник:
доктор фізико-математичних наук, професор
лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки за 2009 р.
Литвин Олег Миколайович

 

Підйомно-транспортні машини
Засновник:
доктор технічних наук,
професор,
заслужений діяч науки і техніки УРСР
 

Ковальський Борис Самойлович

Керівник, кандидат технічних наук,
доцент
Фідровська Наталія Миколаївна

Напрямки інженерних наукових шкіл:

Дослідження міцності з'єднань з натягом колісних пар тепловозів, вагонів, електровозів і т.д.;
Порівняльна міцність теплових і пресових посадок;
Тепловий спосіб формування колісних пар;
Розбирання з'єднань з гарантованим натягом методом подачі масла під високим тиском;
Розбирання з'єднань з гарантованим натягом індукційно-тепловим методом;
Орієнтація деталей при електромагнітному способі складання;
Статична міцність біметалічного з'єднання, складеного тепловим способом;
Теплове збирання складових з'єднань складної конфігурації;
Універсальне напівавтоматичне складання з'єднань типу диск-вал;
Фізико-хімічні основи одержання матеріалів вищої вогнетривкості (до 3000оС);
Електротехнічні композиційні матеріали із заданими властивостями (сегнетоелектричні, електропровідні, феромагнітні);
Захисні від впливу ?-випромінювань композити;
Теорія наближення функцій багатьох змінних;
Крайові задачі математичної фізики для областей складної форми;
Комп'ютерна томографія;
Теорія побудови кубатурних формул для обчислення інтегралів від швидкоосцилюючих функцій багатьох змінних;
Цифрова обробка багатовимірних сигналів;
Ультрамалоракурсна комп'ютерна томографія;
Математичне моделювання тривимірного розподілу корисних копалин з використанням інформації про розподіл у системі свердловин та даних сейсмічної томографії;
Математичне моделювання поверхонь деталей авіадвигунів з дотриманням технологічних вимог, що використовуються в авіа - машинобудуванні;
Математичне моделювання поверхонь космічних тіл за даними радіолокації або аерокосмічної фотозйомки;
Теорія інтерполювання та апроксимації диференціальних операторів іншими диференціальними операторами тощо.
Підвищення ефективності роботи транспортних систем;
Удосконалення експлуатаційних можливостей підіймально-транспортних машин.

 

НАУКОВА ШКОЛА АДАПТИВНОГО УПРАВЛІННЯСОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНИМИ СИСТЕМАМИ

Засновник і керівник школи − Галина Василівна Єльникова, доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри Менеджменту Української інженерно-педагогічної академії.

 

Детальніше