Науково-дослідні лабораторії

Українська інженерно-педагогічна академія в особі ректора О.Е. Коваленко з одного боку та Інститут кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України в особі директора інституту І.В. Сергієнка з іншого боку з метою координації науково-дослідної діяльності створили науковий міжвідомчий центр «Нові методи математичного моделювання структури неоднорідних тіл»…


На базі Української інженерно-педагогічної академії (УІПА) з 1995 року функціонує Спільна з Інститутом педагогічної освіти і освіти дорослих АПН України науково-дослідна лабораторія з проблем інженерно-педагогічної освіти, яка в 2010 році була перейменована в навчально-методичну лабораторію (далі «лабораторія»). Діяльність лабораторії координується Науково-педагогічною радою академії.

До складу лабораторії включена інноваційно-методична групаБільш детальна інформація про її роботу доступна за посиланням: student.uipa.kharkov.ua

У науково-дослідній лабораторії «Термозбирання» виконуються роботи по дослідженню, розробці, виготовленню і упровадженню у виробництво технологічних процесів і устаткування для збирання та розбирання з'єднань з натягом, заснованих на індукційному способі нагріву охоплюючих деталей. При індукційно-тепловому способі розбирання виключається пошкодження деталей, що з’єднуються, і стає можливим їх повторне використовування. Метою і кінцевим результатом цих розробок є упровадження технологічних процесів і індукційних установок в конкретні виробництва.

Детальніше