Навчально-методична лабораторія з проблем інженерно-педагогічної освіти
Основними напрямками наукових досліджень є:

 

  • стратегія та методологія розвитку інженерно-педагогічної освіти в нових соціально-економічних умовах,
  • удосконалення змісту інженерно-педагогічної освіти,
  • професійне становлення особистості майбутнього інженера-педагога,
  • нові педагогічні технології при підготовці інженерів-педагогів,
  • якість інженерно-педагогічної освіти.

За час існування лабораторії було виконано понад 40 науково-дослідних робіт (НДР). У дослідженнях беруть участь викладачі, наукові співробітники, аспіранти, студенти. За результатами виконаних наукових досліджень захищено 18 кандидатських і 3 докторські дисертації. 

Зараз в рамках лабораторії виконується 6 науково-дослідних роботи (детальніше).

Крім виконання науково-дослідних робіт лабораторія проводить науково-методичні семінари для викладачів та наукових працівників УІПА з актуальних проблем інженерно-педагогічної освіти, надає консультаційну і методичну допомогу керівникам і виконавцям науково-дослідних робіт з проблем вищої школи, які проводяться на кафедрах академії, проводить роботу з розширення тематики таких НДР.

Лабораторія підтримує зв’язки з усіма ВНЗ України, які готують фахівців інженерно-педагогічного профілю. З метою розширення міжвузівського співробітництва в галузі наукових досліджень на підставі інформації, отриманої від цих ВНЗ, було розроблено «Зведений перелік науково-дослідних робіт з проблем інженерно-педагогічної та професійної освіти, що виконуються у вищих навчальних закладах України, в яких ведеться підготовка інженерно-педагогічних кадрів».(детальніше)

У 2009 році при лабораторії була створена інноваційно-методична група (керівник – к.пед.н., доц. Штефан Л.В.).

Інформаційну підтримку наукових досліджень, що проводяться в лабораторії здійснює наукова бібліотека УІПА (розділ сайту «Інженерно-педагогічна освіта»).

Лабораторія запрошує до співпраці всіх викладачів і науковців, які займаються питаннями розвитку інженерно-педагогічної освіти, та пропонує свою допомогу з методичних і організаційних питань відкриття та проведення нових наукових досліджень. За інформацією звертатись за адресою: 61003 м.Харків, вул. Університетська, 16, Українська інженерно-педагогічна академія, навчально-методична лабораторія з проблем інженерно-педагогічної освіти (тел.: 8-(057)733-78-00 – завідуюча лабораторією, проф. Брюханова Н.О.,733-78-77 –метод. Мельниченко О.О.).