Збірники наукових праць

Збірники наукових праць. Видавнича діяльність

У збірнику подаються результати наукових і науково-методичних досліджень в галузі професійної освіти. Розглядаються питання правового поля професійно-технічної освіти, концептуальні положення інженерно-педагогічної освіти, формування її змісту і методики навчання. При використанні матеріалів збірника посилання на збірник - обов'язкове.

 

 

 

 

 

 У збірнику подано результати наукових досліджень в галузі машинобудування. Розглянуто важливі проблеми міцності, стійкості, роботоздатності, динаміки вантажопідйомних, транспортуючих машин та верстатів, а також питання технології машинобудування. При використанні матеріалів збірника посилання на збірник – обов'язкове.

 

 

 

 

 

У збірнику подаються результати наукових досліджень в галузі якості продукції, технологічних процесів сучасного виробництва та інженерної освіти. Для викладачів, науковців, аспірантів, магістрів, фахівців в різних галузях національної економіки. При використанні матеріалів збірника посилання на збірник – обов'язкове.