Спеціалізована вчена рада К.64.108.04 за спеціальністю 05.01.02 – стандартизація, сертифікація та метрологічне забезпечення

В Українській інженерно-педагогічній академії створено спеціалізовану вчену раду К.64.108.04 з правом приняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття ступеня кандидата технічних наук зі спеціальності 05.01.02 – стандартизація, сертифікація та метрологічне забезпечення.

 

 

 

 

 

 

Спеціальність 05.01.02 – галузь науки, яка вивчає створення, оптимізацію і вдосконалення нормативної бази та механізмів її застосування, методи та засоби до всіх галузей науки, техніки, народного господарства, а також ефективного метрологічного забезпечення єдності вимірювань та випробувань.

 

Голова спеціалізованої вченої ради К.64.108.04 – доктор технічних наук, професор Тріщ Роман Михайлович. До складу ради входять 14 докторів наук та 3 кандидата наук.

 

Напрямки досліджень в межах спеціальності:

 

- Створення нормативної документації зі стандартизації, сертифікації та метрологічного забезпечення, розвиток та вдосконалення науково-технічної термінології.

 

- Науково-технічні засади створення нормативних документів з питань безпеки продукції (процесів, робіт та послуг) для життя, здоров’я, майна громадян, охорони довкілля та безпеки народногосподарських об’єктів з урахуванням ризику виникнення природних та техногенних катастроф.

 

- Розроблення науково-технічної бази поліпшення техніко-економічних показників виробництва, систем збору, опрацювання й ефективного використання техніко-економічної інформації, створення нормативної бази ресурсозберігаючих технологій.

 

- Створення нових та вдосконалення наявних засобів і методів оцінювання точності вимірювань та якості продукції та послуг для забезпечення конкурентоспроможності на світовому ринку.

 

- Розроблення систем уніфікації вимог до науково-технічної продукції, дослідження сумісності та взаємозамінності продукції.

 

- Дослідження фізичних явищ для побудови еталонів та засобів вимірювань.

 

- Дослідження складу та властивостей матеріалів і речовин для створення стандартних зразків.

 

- Розроблення нових та вдосконалення наявних методів та засобів вимірювань та їх метрологічного забезпечення.

 

- Оптимізація схем передавання розміру одиниць фізичних величин від еталонів до робочих засобів вимірювань з метою спрощення їх структури, скорочення кількості ланок і ступенів.

 - Створення науково-технічних засад захисту інтересів споживачів та участі суб’єктів підприємницької діяльності України в міжнародному, науково-технічному співробітництві та торгівлі.

 

 

Автореферат Князева Дисертація Князева

Відгук про Князева 1

Відгук про Князева 2

Автореферат Черняк Дисертація Черняк

Відгук про Черняк 1

Відгук про Черняк 2