Спеціалізована вчена рада К.64.108.04 за спеціальністю 05.01.02 – стандартизація, сертифікація та метрологічне забезпечення

В Українській інженерно-педагогічній академії створено спеціалізовану вчену раду К.64.108.04 з правом приняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття ступеня кандидата технічних наук зі спеціальності 05.01.02 – стандартизація, сертифікація та метрологічне забезпечення.

 

 

Спеціальність 05.01.02 – галузь науки, яка вивчає створення, оптимізацію і вдосконалення нормативної бази та механізмів її застосування, методи та засоби до всіх галузей науки, техніки, народного господарства, а також ефективного метрологічного забезпечення єдності вимірювань та випробувань.

Голова спеціалізованої вченої ради К.64.108.04 – доктор технічних наук, професор Тріщ Роман Михайлович. До складу ради входять 14 докторів наук та 3 кандидата наук.

Напрямки досліджень в межах спеціальності:

- Створення нормативної документації зі стандартизації, сертифікації та метрологічного забезпечення, розвиток та вдосконалення науково-технічної термінології.

- Науково-технічні засади створення нормативних документів з питань безпеки продукції (процесів, робіт та послуг) для життя, здоров’я, майна громадян, охорони довкілля та безпеки народногосподарських об’єктів з урахуванням ризику виникнення природних та техногенних катастроф.

- Розроблення науково-технічної бази поліпшення техніко-економічних показників виробництва, систем збору, опрацювання й ефективного використання техніко-економічної інформації, створення нормативної бази ресурсозберігаючих технологій.

- Створення нових та вдосконалення наявних засобів і методів оцінювання точності вимірювань та якості продукції та послуг для забезпечення конкурентоспроможності на світовому ринку.

- Розроблення систем уніфікації вимог до науково-технічної продукції, дослідження сумісності та взаємозамінності продукції.

- Дослідження фізичних явищ для побудови еталонів та засобів вимірювань.

- Дослідження складу та властивостей матеріалів і речовин для створення стандартних зразків.

- Розроблення нових та вдосконалення наявних методів та засобів вимірювань та їх метрологічного забезпечення.

- Оптимізація схем передавання розміру одиниць фізичних величин від еталонів до робочих засобів вимірювань з метою спрощення їх структури, скорочення кількості ланок і ступенів.

 - Створення науково-технічних засад захисту інтересів споживачів та участі суб’єктів підприємницької діяльності України в міжнародному, науково-технічному співробітництві та торгівлі.

 

Автореферат Жарко Юрій Григоровича Дисертація Жарко Ю.Г. Відгуки про Жарко Ю.Г.1
Відгуки про Жарко Ю.Г.2
Автореферат Зайченко Ольга Борисівна Дисертація Зайченко О.Б.

Відгуки про Зайченко О.Б.1

Відгуки про Зайченко О.Б.2

Автореферат Катрич Олег Олександрович Дисертація  Катрич О.О. Відгуки про Катрич О.О.1
Відгуки про Катрич О.О.2
Автореферат Бурдейна Вікторія Михайлівна Дисертація  Бурдейна В.М.

Відгук про Бурдейна В.М. 1

Відгук про Бурдейна В.М. 2

Автореферат Коваль Андрій Олександрович Дисертація Коваль А.О.

Відгук про Коваль А.О. 1

Відгук про Коваль А.О. 2

Автореферат Лаппо Ірина Миколаївна Дисертація Лаппо І.М.

Відгук про Лаппо  І.М.1

Відгук про Лаппо І.М. 2

Автореферат Островерх Олена Юріївна Дисертація Островерх О.Ю.

Відгук про Островерх О.Ю.1

Відгук про Островерх О.Ю.2 

Автореферат Бабенко І.А. Дисертація Бабенко І.А.

Відгук про Бабенко І.А.

Відгук про Бабенко І.А.

Автореферат  Гонтар Т.Б. Дисертація  Гонтар Т.Б.

Відгук про Гонтар Т.Б. 1

Відгук про Гонтар Т.Б. 2

Автореферат Бейнер Н.В. Дисертація Бейнер Н.В.

Відгук про Бейнер_Н.В. 1

Відгук про Бейнер_Н.В. 2

Автореферат Альравашдех Дисертація Альравашдех

Відгук про Альравашдех 1

Відгук про Альравашдех 2

Автореферат Пахалович Дисертація Пахалович

Відгук про Пахалович 1

Відгук про Пахалович 2

Автореферат Діденко Дисертація Діденко

Відгук про Діденко 1

Відгук про Діденко 2

Автореферат Боцюра Дисертація Боцюра

Відгук про Боцюра 1

Відгук про Боцюра 2

Автореферат Сук Дисертація Сук

Відгук про Сук 1

Відгук про Сук 2

Автореферат Кучер Дисертація Кучер

Відгук про Кучер 1

Відгук про Кучер 2

Автореферат  Кім Н.І. Дисертація Кім Н.І.

Відгук про Кім 1

Відгук про Кім 2

Автореферат Челишева С.В. Дисертація Челишева С.В.

Відгук про Челишева 1

Відгук про Челишева 2

Автореферат Мельников В.Е.  Дисертація Мельников В.Е.  

Відгук про Мельников В.Е.  1

Відгук про Мельников В.Е.  2

Автореферат Куриляк В.В.  Дисертація Куриляк В.В. 

Відгук про Куриляк В.В.  1

Відгук про Куриляк В.В.  2

Автореферат Жулинская Дисертація Жулинская 

Відгук про Жулинская  1

Відгук про Жулинская  2

Автореферат Медведовська Дисертація Медведовська

Відгук про Медведовська  1

Відгук про Медведовська  2