К.64.108.02

Базовою для роботи Вченої ради є кафедра Металоріжучого обладнання і транспортних систем.

Тел.: (057) 733-78-18, 733-79-49

Головою спеціалізованої Вченої ради призначений доктор технічних наук, професор Нестеров Артем Павлович.

До складу ради входять 8 докторів наук, з них 6 зі спеціальності 05.05.05 і 2 – зі спеціальності 05.02.08

Спеціальність 05.05.05 – піднімально-транспортні машини – галузь науки і техніки, яка здійснює аналіз і синтез робочих процесів, принципів дій, структур і режимів роботи та руху пристроїв, механізмів, машин, агрегатів, комплексів і систем машин для виконання вантажопідіймальних і транспортних операцій у різних середовищах, а також розробляє теорію та методи їх проектування, розрахунку, виробництва, монтажу, випробування, експлуатації та ремонту.

Напрямки досліджень в межах спеціальності 05.05.05:

  • Закономірності взаємодії гнучких тягових і робочих органів піднімально-транспортних машин (ПТМ) в різноманітних середовищах.

  • Аналіз і синтез структур і конструктивних рішень ПТМ, їх комплексів і систем.

  • Методи дослідження та розрахунку кінематичних, динамічних та енергетичних характеристик ПТМ і режимів їх роботи та руху.

  • Методи теорії та розрахунку механічної надійності ПТМ.

  • Розроблення методів і систем керування рухом і робочими процесами ПТМ і перевантажувальних комплексів.

  • Проблеми створення ПТМ, що забезпечують їх ергономічність, надійність, економічність і технологічність проектування, виготовлення, експлуатації та ремонту.

  • Проблеми механіки піднімально-транспортних маніпуляторів, роботів і роботизованих систем.

  • Проблеми створення засобів комплексної механізації і автоматизації вантажо-розвантажувальних, транспортних і складських операцій.

  • Розроблення методів технічної експлуатації, обслуговування, монтажу і ремонту ПТМ, агрегатів і комплексів.

 • Розроблення методів випробування та оцінки якості ПТМ.
Автореферат Лукьянов І.М. Дисертація Лукьянов

1. Відгук Рогатинська

2. Відгук Ловейкін

Автореферат Слепужніков Є.Д Дисертація Слепужніков Є.Д

1. Відгук Іваненко

2. Відгук Таран