Спеціалізована вчена рада К.64.108.02 за спеціальністю 05.05.05 – піднімально-транспортні машини

Українська інженерно-педагогічна академія інформує про продовження роботи спеціалізованої вченої ради К.64.108.02 з правом прийняття до розгляду та проведення захистів дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук зі спеціальності 05.05.05 – піднімально-транспортні машини.

Базовою для роботи Вченої ради є кафедра Металоріжучого обладнання і транспортних систем.

Тел.: (057) 733-78-18, 733-79-49

Головою спеціалізованої Вченої ради призначений доктор технічних наук, професор Нестеров Артем Павлович.

До складу ради входять 8 докторів наук, з них 6 зі спеціальності 05.05.05 і 2 – зі спеціальності 05.02.08

Спеціальність 05.05.05 – піднімально-транспортні машини – галузь науки і техніки, яка здійснює аналіз і синтез робочих процесів, принципів дій, структур і режимів роботи та руху пристроїв, механізмів, машин, агрегатів, комплексів і систем машин для виконання вантажопідіймальних і транспортних операцій у різних середовищах, а також розробляє теорію та методи їх проектування, розрахунку, виробництва, монтажу, випробування, експлуатації та ремонту.

Напрямки досліджень в межах спеціальності 05.05.05:

  • Закономірності взаємодії гнучких тягових і робочих органів піднімально-транспортних машин (ПТМ) в різноманітних середовищах.

  • Аналіз і синтез структур і конструктивних рішень ПТМ, їх комплексів і систем.

  • Методи дослідження та розрахунку кінематичних, динамічних та енергетичних характеристик ПТМ і режимів їх роботи та руху.

  • Методи теорії та розрахунку механічної надійності ПТМ.

  • Розроблення методів і систем керування рухом і робочими процесами ПТМ і перевантажувальних комплексів.

  • Проблеми створення ПТМ, що забезпечують їх ергономічність, надійність, економічність і технологічність проектування, виготовлення, експлуатації та ремонту.

  • Проблеми механіки піднімально-транспортних маніпуляторів, роботів і роботизованих систем.

  • Проблеми створення засобів комплексної механізації і автоматизації вантажо-розвантажувальних, транспортних і складських операцій.

  • Розроблення методів технічної експлуатації, обслуговування, монтажу і ремонту ПТМ, агрегатів і комплексів.

  • Розроблення методів випробування та оцінки якості ПТМ.
Автореферат Лукьянов І.М. Дисертація Лукьянов

1. Відгук Рогатинська

2. Відгук Ловейкін

Автореферат Слепужніков Є.Д Дисертація Слепужніков Є.Д

1. Відгук Іваненко

2. Відгук Таран

Автореферат Ткачук К.В. Дисертація Ткачук К.В.

1. Відгук Іваненко

2. Відгук Ракша

Автореферат Удовікова С.В. Дисертація Удовікова С.В.

1. Відгук Суглобов

2. Відгук Рідний

Автореферат Трет'як А.В.  Дисертація Трет'як А.В.

1. Відгук Лук'янов

2. Відгук Суглобов

 

Автореферат Окунь А.О.    
Автореферат Турчин О.В.  Дисертація Турчин О.В.

1. Відгук Іваненко

2. Відгук Ромасевич

Автореферат Дзержинська О.В.  Дисертація Дзержинська О.В.

1. Відгук Семенченко

2. Відгук Суглобов

Автореферат Ломакін А.О. Дисертація Ломакін А.О.

1. Відгук Нестеренко

2. Відгук Суглобов

Автореферат Писарцов О.С.  Дисертація Писарцов О.С.

1. Відгук Ромасевич

2. Відгук Козар

Автореферат Осипова Т.М.  Дисертація Осипова Т.М.

 1. Відгук_Колосов

 2. Відгук Козар