Спеціалізована вчена рада К.64.108.05 за спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами

В Українській інженерно-педагогічній академії створено спеціалізовану вчену раду К 64.108.05 з правом прийняття до розгляду та проведення захистів дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.04 - – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності (машинобудування)).

 

 

1. Формула спеціальності

 

Економіка та управління підприємствами (За видами економічної діяльності) — це наукова спеціальність, яка досліджує теоретико-методологічні, науково-методичні та прикладні засади, розвиток, тенденції та закономірності функціонування ринку товарів та послуг, міжнародних економічних стосунків, економічної, інвестиційної, інноваційної, виробничої, логістичної, маркетингової діяльності підприємств, організаційно-правові форми підприємницької діяльності, фактори, ресурси, види, стадії і результати економічної діяльності підприємств, процес та форми управління підприємством (менеджмент).

 

Напрями дослідження:

 

 • підприємство як суб’єкт господарювання;

 

 • підприємництво як соціально-економічне явище. Організаційно-правові та економічні форми підприємницької діяльності;

 

 • зовнішньоекономічна діяльність, зв’язки товарні потоки суб’єктів господарювання та їх інфраструктурі забезпечення;

 

 • підприємство на внутрішніх і світових ринках товарів та послуг. Використання тенденцій та закономірностей їх функціонування для розвитку підприємництва;

 

 • місце і роль неурядових організацій у лібералізації підприємницької діяльності;

 

 • економічна безпека підприємницької діяльності;

 

 • основні засоби (фонди) підприємства: економічна сутність, структура, знос та амортизація;

 

 • виробнича потужність підприємства;

 

 • оборотні кошти: структура, кругообіг, нормування, показники і шляхи ефективного використання;

 

 • власність та її вплив на ефективність діяльності підприємства, форми та шляхи її реалізації на підприємствах;

 

 • виробничо-господарська діяльність підприємства;

 

 • маркетингова та логістична діяльність підприємства;

 

 • інвестиційна та інноваційна діяльність підприємства;

 

 • економічні проблеми і механізми ресурсо- та енергозбереження і інтенсифікації виробництва;

 

 • затрати і собівартість продукції;

 

 • фінансово-економічні результати діяльності підприємства;

 

 • конкурентоспроможність підприємства на внутрішньому ринку; реструктуризація і санація підприємства; банкрутство та ліквідація підприємства;

 

 • управління виробничо-господарською діяльністю підприємства (менеджмент);

 

 • функції і технологія управління підприємством (менеджмент);

 

 • види планування: стратегічне, тактичне планування та оперативно-календарне планування, бізнес-планування;

 

 • контролювання, моніторинг та діагностика діяльності підприємств;

 

 • принципи і методи управління підприємством (менеджменту);

 

 • інформації та комунікації в управлінні підприємством;

 

 • керівництво та лідерство. Організаційна культура.

 

 • формування, розвиток, оцінювання, мотивація, використання, переміщення персоналу підприємства;

 

 • ефективність управління персоналом на підприємстві;

 

 • прогнозування перспектив технологічного оновлення підприємств з урахуванням загальних тенденцій науково-технічного та інноваційного розвитку.

 

 

 

Голова спеціалізованої вченої ради К 64.108.05 – завідувач кафедри економіки та організації діяльності суб’єктів господарювання, доктор економічних наук, професор Прохорова Вікторія Володимирівна;

 

Заступник голови спеціалізованої вченої ради К 64.108.05 - завідувач кафедри економіки підприємств і менеджменту, доктор економічних наук, професор Ковальов Валерій Миколайович;

 

Учений секретар спеціалізованої вченої ради К 64.108.05 – кандидат економічних наук, доцент кафедри економіки та організації діяльності суб’єктів господарювання Чобіток Вікторія Іванівна.

Автореферат Костін Дисертація Костін

Відгук 1

Відгук 2

Автореферат Бабарицький Дисертація Бабарицький

Відгук 1

Відгук 2

Автореферат Кузнецова Дисертація Кузнецова

Відгук 1

Відгук 2

Автореферат Нестеренко Дисертація Нестеренко

Відгук 1

Відгук 2

Автореферат Яремко Дисертація Яремко

Відгук 1

Відгук 2