Організація наукової роботи

Зміст статті

Співпраця науковців УІПА з науковими установами НАН та АПН

З Інститутом психології ім. Г.С.Костюка АПН України продовжується співпраця в сфері дослідження проблем психології та педагогіки навчання студентів технічній творчості. Протягом звітного року проведено спільний науковий семінар, надруковано 2 статті.

В рамках договору між УІПА та Інститутом професійно-технічної освіти НАПН України виконується НДР «Формування та впровадження інформаційного освітнього середовища у процес підготовки майбутніх інженерів-педагогів до професійної діяльності в закладах професійно-технічної освіти», проведено науково-практичний семінар за участі голів методичних комісій ПТНЗ м. Харкова і Харківської області.

В рамках угоди про співпрацю УІПА та Львівського науково-практичного центру професійно-технічної освіти НАПН України готуються наукові статті.

В рамках спільного з Інститутом кібернетики ім. В.М. Глушкова НАНУ наукового міжвідомчого центру “Нові методи математичного моделювання структури неоднорідних тіл” у 2016 р. виконувалися фундаментальні держбюджетні НДР «Розробка та дослідження нового методу побудови 4D міжсвердловинної акселерометричної математичної моделі кори Землі за даними сейсмічного зондування» та «Розв'язання задач відновлення внутрішньої структури розривних 2D об'єктів», закінчено виконання госпдоговірної НДР для ДП «Івченко-Прогрес» у м. Запоріжжя, підготовлено до захисту 1 докторську дисертацію, у 2017 р. виконання фундаментальних держбюджетних НДР буде продовжено.