Професійна освіта. Побутове обслуговування

Кваліфікація: фахівець в галузі організації обслуговування населення.

Випускники спеціальності можуть: розробляти тактичні та оперативні плани поточної діяльності підприємств побутового обслуговування, планувати розвиток підприємств сфери послуг та їх конкурентоспроможність, розробляти проекти бізнес-планів тощо.

Випускник може працювати: викладачем управлінських  та економічних дисциплін, організатором та розпорядником підприємств різних форм власності сфери побутового обслуговування населення.

 

 

Профессиональное образование. Бытовое обслуживание

Квалификация: специалист в области организации обслуживания населения.

Выпускники специальности могут: разрабатывать тактические и оперативные планы текущей деятельности предприятий бытового обслуживания, планировать развитие предприятий сферы услуг и их конкурентоспособность, разрабатывать проекты бизнес-планов и т.п.

Выпускник может работать: преподавателем управленческих и экономических дисциплин, организатором и распорядителем предприятий разных форм собственности сферы бытового обслуживания населения.

 

 

СТОИМОСТЬ: