Технологія і обладнання автоматизованого виробництва в машинобудуванні та приладобудуванні

КАФЕДРА АВТОМАТИЗОВАНОГО ВИРОБНИЦТВА В МАШИНОБУДУВАННІ ТА ПРИЛАДОБУДУВАННІ

Проводить підготовку фахівців освітньо-професійних рівнів "Бакалавр" , "Спеціаліст ", "Магістр"
(денна та заочна форма навчання)

Спеціальність:

ПРОФЕСІЙНЕ НАВЧАННЯ."ТЕХНОЛОГІЯ І ОБЛАДНАННЯ АВТОМАТИЗОВАНОГО ВИРОБНИЦТВА В МАШИНОБУДУВАННІ ТА ПРИЛАДОБУДУВАННІ".

Отримавши освітній рівень бакалавра фахівець цієї спеціальності має можливість працевлаштування:

 • викладачем спеціальних дисциплін або майстром виробничого навчання в середніх професійно-технічних училищах, технікумах, та на підприємствах в центрах навчання.
 • він також має можливість виконувати функціональні обов'язки майстром ділянки або цеху на машинобудівному підприємстві
 • також виконувати функціональні обов'язки керівника початкового рівня.

Отримавши освітній рівень спеціаліста фахівець цієї спеціальності має можливість працевлаштування:

 • в конструкторських бюро та науково проектних інститутах діяльність яких пов'язана з машинобудуванням
 • Також на підприємствах в відділі головного інженера інженером по конструюванню металорізального обладнання
 • В навчальних закладах всіх рівнів викладачам, або майстром виробничого навчання
 • Має можливість для продовження освіти зі вступом до аспірантури

Отримавши освітній рівень магістра фахівець цієї спеціальності має можливість працевлаштування

 • керівник професійно-учбового закладу і його замісники
 • викладач методичних, психологічних і технічних дисциплін
 • методист, зав. відділом, науковий робітник
 • асистент, методист, докторант
 • науковий співробітник, докторант науковий співробітник