Підйомно-транспортні, будівельні, дорожні, меліоративні машини та обладнання

 Запрошуємо всіх випускників на

ФАКУЛЬТЕТ ІНТЕГРОВАНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В ВИРОБНИЦТВІ ТА ОСВІТІ

по напрямку:інженер-механік

форма навчання:денна, заочна

на кафедру"Проектування та експлуатація технологічних систем машинобудування"

за фахом:"Підйомно-транспортні, будівельні, дорожні, меліоративні машини та обладнання"

Шифр: 8.090214

Хто ми такі?

Кафедра Проектування та експлуатація технологічних систем машинобудування Української інженерно-педагогічної академії проводить підготовку інженерів-викладачів для галузей транспортних підриємств за фахом "Підйомно-транспортні, будівельні, дорожні, меліоративні машини та обладнання" (денна та заочна форма навчання).
Це та спеціальність, що і сьогодні, і в майбутньому буде користуватися особливим попитом як у нашій країні, так і в усьому світі.


Актуальність спеціальності

Однієї з особливостей сучасного суспільства є розвиток промисловості нашої країни, який неможливий без розвитку транспортного будування. Для успішного розвитку цієї галузі повне їх забезпечення кваліфікованими кадрами. Вирішувати цю проблему допомагає спеціальність "Підйомно-транспортні, будівельні, дорожні, меліоративні машини та обладнання", яка дозволяє підготувати гармонійно розвиненого фахівця у галузі підйомно-транспортних машин, здатного розв'язувати складні технічні завдання, системно мислити, проектувати та конструювати технічне обладнання, розбиратись у питаннях охорони праці, уміннями працювати з людьми.
У зв'язку з цим їм привласнюється комплексна кваліфікація "бакалавр" (після 4 років), «інженер-механік» (після 5 років) або "магістр" (після магістратури).


Навіщо Вам до нас йти?

Ви отримаєте гарну теоретичну підготовку в областях:

 • математики,
 • основ комп'ютеризації,
 • основ педагогіки і психології.


Ви отримаєте теоретичні знання і практичні навички в областях:


 • підйомно-транспортних машин,
 • будівельних та дорожніх машин,
 • основи наукових досліджень,
 • технологічні системи машинобудування,
 • роботи із системами автоматизованого проектування.


Коротка характеристика навчального плану

Навчальний план побудований по модульному принципу і має такий перелік груп навчальних дисциплін:

Цикл гуманітарної та соціально-економічної підготовки включає до себе дисципліни пов'язанні з поширенням кругозору та вихованням особистості фахівця (17,1 % від загального обсягу навчального часу).

Цикл природничо-наукової підготовки включає до себе загально наукові дисципліни, які потрібні фахівцеві для використання знань та вмінь у своїй професійній діяльності. (20 % від загального обсягу навчального часу).

Цикл професійної та практичної підготовки включає до себе дисципліни що формують знання вміння та навички фахівця (43,2 % від загального обсягу навчального часу).

Система знань і умінь

Отримавши освітній рівень "спеціаліст" фахівець повинен знати:

 • основи дисциплін гуманітарного циклу, включаючи філософію, політологію, економіку, історію держави.
 • основи загальнонаукових дисциплін (вища математика, фізика).
 • загально-інженерні дисципліни (нарисна геометрія, інженерна графіка, прикладна механіка, опір матеріалів, ТММ, деталі машин).
 • основи спеціальних дисциплін (експлуатація та технічне обслуговування вантажопідйомних і дорожніх будівельних машин, основи діагностики вантажопідйомних і дорожніх будівельних машин, модернізація транспортних установ, основи наукових досліджень, проектування і розрахунок вантажопідйомних, транспортних і дорожніх будівельних машин.

Повинен вміти:

 • методологічно грамотно аналізувати історичні і сучасні явища, процеси і проблеми суспільного життя країни, місце і роль в ній професійної діяльності.
 • приймати професійні рішення з урахуванням соціальних наслідків і вимог етики.
 • використовувати знання іноземної мови в своїй професійній діяльності, знати основи вітчизняної і всесвітньої культури.
 • освоювати цілісну систему діяльності, в якій включені всі види інженерної і педагогічної діяльності.


Де Ви зможете працювати?

 • в конструкторських бюро та науково-проектних інститутах діяльність яких пов'язана з машинобудуванням;
 • в відділі головного консрукора інженером по експлуатації і ремонту підйомно-транспортних, дорожніх будівельних машин та промислових підприємствах;


Посади і функціональні обов'язки:

Отримавши освітній рівень "бакалавра" за спеціальністю "Підйомно-транспортні, будівельні, дорожні, меліоративні машини та обладнання" фахівець цієї спеціальності має можливість працевлаштування. Він також має можливість виконувати функціональні обов'язки майстра ремонтної ділянки, або цеху на промислових підприємствах, також виконувати функціональні обов'язки керівника початкового рівня.

Отримав освітній рівень "спеціаліста" за спеціальністю "Підйомно-транспортні, будівельні, дорожні, меліоративні машини та обладнання" фахівець цієї спеціальності має можливість працевлаштування: в конструкторських бюро та науково проектних інститутах діяльність яких пов'язана з машинобудуванням. Також на підприємствах в відділі головного інженера інженером по транспорту. Має можливість вступити до магістратури для продовження освіти.

Отримавши освітній рівень "магістр" за спеціальністю "Підйомно-транспортні, будівельні, дорожні, меліоративні машини та обладнання" фахівець цієї спеціальності має можливість працевлаштування викладачем в середніх спеціальних та вищих навчальних закладах, зав. відділом, науковий співробітник.Має можливість для продовження освіти зі вступом до аспірантури.

Кафедра має висококваліфікованих викладачів і сучасні лабораторії.

УІПА знаходиться за адресою


61003, Харків, УІПА, вул. Університетська, 27,
Тел. (0572) 20-64-43, 712-65-63
(Станція метро «РАДЯНСЬКА», поруч з ЦУМом)