Системи управління і автоматики

7.050201 “СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ І АВТОМАТИКИ”

напрям підготовки “Програмна інженерія”

кваліфікація: інженер-електронік (денна та заочна форми навчання)

Після закінчення спеціальності “Системи управління і автоматики” випускник отримає диплом БАКАЛАВРА, СПЕЦІАЛІСТА або МАГІСТРА. Випускник може працювати інженером, науковим співробітником або начальником підрозділу на виробництві, в науково-дослідних інститутах і науково-виробничих об’єднаннях, які займаються розробкою, виробництвом та обслуговуванням комп’ютеризованих систем управління і автоматики, інформаційних та мікропроцесорних систем. Об’єктом діяльності спеціалістів, які отримали рівень освіти бакалавра, спеціаліста або магістра за спеціальністю «Системи управління і автоматика» – є процес створювання автоматизованих систем управління і автоматики. Спеціаліст здатен виконувати професійну роботу як:

  • інженер по комп’ютерним системам, інженер по програмному забезпеченню,
  • конструктор комп’ютерних систем, інженер-схемотехнік,
  • інженер-конструктор систем управління і автоматики,
  • інженер контрольно-вимірювальних приладів і автоматики,
  • майстер дільниці по виготовленню елементів автоматики,
  • інженер-системотехнік, інженер по ремонту та експлуатації систем управління і автоматики,
  • інженер-технолог по виготовленню елементів.