Професійна освіта. Автоматизовані системи управління промисловими установками

7.010104.29 “ПРОФЕСІЙНА ОСВІТА. АВТОМАТИЗОВАНІ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ПРОМИСЛОВИМИ УСТАНОВКАМИ”
напрям підготовки „Педагогічна освіта”

кваліфікація: інженер-електромеханік, викладач дисциплін в галузі автоматизованих систем управління (денна та заочна форми навчання)

По закінченню навчання за даною спеціальністю ВИ маєте можливість отримати диплом БАКАЛАВРА, СПЕЦІАЛІСТА або МАГІСТРА, конвертуємий у країнах Європи.

Випускники нашої кафедри можуть працювати на посадах: програміст, інженер-електромеханік, інженер-конструктор у науково-дослідних інститутах, проектних, конструкторських організаціях, створювати та експлуатувати автоматизовані системи на базі застосування мікропроцесорних і роботизованих комплексів.

Теоретичні та практичні знання в галузі педагогіки, методики викладання технічних дисциплін дозволяє фахівцям педагогам працювати як педагогами так і майстрами виробничого навчання у вищих навчальних закладах (професійно-технічних училищах, ліцеях, коледжах, технікумах, та інш.)та вести викладацьку роботу з наступних дисциплін:

  • інформатика і обчислювальна техніка;
  • інженерна та комп'ютерна графіка;
  • математичні та технічні засоби автоматизації;
  • мікропроцесорні засоби та системи;
  • електротехніка;
  • автоматика і автоматизація виробничих. процесів;
  • системи автоматичного керування;
  • роботизовані комплекси та гнучкі автоматизовані підприємства.