Обладнання хімічних виробництв і підприємств будівельних матеріалів

Запрошуємо всіх випускників до

ТЕХНОЛОГІЧНОГО
ФАКУЛЬТЕТ

по напрямку:

інженер-механік хімічного профілю

форма навчання:

заочна

на кафедру

"Хімії, машин та апаратів хімічних виробництв"

за фахом:

"Обладнання хімічних виробництв і підприємств будівельних матеріалів"

Шифр:

8.090220


Хто ми такі?

Кафедра Хімії, Машин та апаратів хімічних виробництв Української інженерно-педагогічної академії проводить підготовку інженерів-механіків хімічного профілю за фахом «Обладнання хімічних виробництв і підприємств будівельних матеріалів» (заочна форма навчання).
Це та спеціальність, що і сьогодні, і в майбутньому буде користуватися особливим попитом як у нашій країні, так і в усьому світі.


Актуальність спеціальності

Актуальною для хімічних виробництв і промисловості будівельних матеріалів є підготовка спеціалістів, які могли б не тільки експлуатувати існуюче технологічне обладнання, а і здійснювати його модернізацію, проектування. Вміли б організувати переоснащення технологічної ланки виробництва новим устаткуванням з переводом її на безвідходний цикл отримання якісної продукції .

Підготовка спеціалістів з „Обладнання хімічних виробництв і підприємств будівельних матеріалів” на базі бакалавріата дозволяє забезпечити підготовку фахівців, які з одного боку, володіють знанням сучасного технологічного устаткування та передових технологій отримання хімічної та будівельної продукції, методиками сучасних інженерних розрахунків, а з другого боку володіють навичками експлуатаційника.


Випускники цієї спеціальності отримують навички роботи, як інженера - проектувальника так і навички експлуатаційника - механіка сучасного хімічного та будівельного виробництва.


У зв'язку з цим їм привласнюється комплексна кваліфікація "бакалавр " (після 5 років), «інженер-механік» (після 6 років) або "магістр " (після магістратури).Навіщо Вам до нас йти?

Ви отримаєте гарну теоретичну підготовку в областях:

 • хімічної технології,
 • процесів і апаратів хімічних виробництв,
 • основ комп'ютерного конструювання,
 • теорії проектування та розрахунку конструкцій,
 • експлуатації хімічного устаткування

Ви отримаєте теоретичні знання і практичні навички в областях:

 • нафтопереробного виробництва,
 • переробки газу,
 • побудови технологічних схем сучасного виробництва,
 • роботи з хімічним устаткуванням, у тому числі, нафто та газопереробним,
 • роботи з технологіями комп’ютерного 3D-конструювання, Web-дизайном,
 • роботи із системами автоматизованого проектування.


Коротка характеристика навчального плану

Навчальний план побудований за модульним принципом та має такий перелік груп навчальних дисциплін:

гуманітарні та соціальні дисципліни (20,3%) від загального обсягу навчального часу;


природничо - наукові дисципліни (25%);


професійні дисципліни (54,7%).


Інженерні дисципліни:: корозія та захист хімічної апаратури, матеріалознавство, основна хімічна технологія, основи надійності хімічних виробництв, основи розрахунку та конструювання хімічного обладнання, основи теорії хіміко-технологічних систем, процеси та апарати хімічних технологій, технологія хімічного машинобудування, типове обладнання хімічних виробництв, машини та апарати хімічних виробництв, моделювання хіміко-технологічних процесів, проектування та методи розрахунку обладнання з використанням САПР, експлуатація хімічного обладнання, екологічний моніторинг та захист навколишнього середовища.

Система знань і умінь

Як інженер-механік, що займається експлуатацією існуючого та нового устаткування хімічної та будівельної промисловості, випускник повинний займатися рішенням питань ремонту, одночасно обновляючи свої знання як в області ремонту, так і в області експлуатації.

Випускник буде знати:

 • основні вимоги, пропоновані до конструкцій хімічних апаратів і машин;
 • фактори, що визначають конструкцію основних деталей і складальних одиниць хімічного устаткування;
 • сучасні методи проектного розрахунку хімічного устаткування, що забезпечують високу технічну надійність і конструктивну досконалість;
 • області застосування різних конструкційних матеріалів у залежності від робочих параметрів процесу;
 • основні напрямки реконструкції хімічних підприємств;
 • основи організації ремонтних і монтажних робіт, види ремонтів і монтажу;
 • інструменти, пристосування й устаткування для виконання ремонтів і монтажу;
 • методику складання схем і карт змащення для різного устаткування.

Випускник буде вміти:

 • проектувати хімічне устаткування, з використанням ПЕОМ, з урахуванням вимог діючої нормативно-технічної документації;
 • визначати параметри, необхідні для розрахунку хімічного устаткування й апаратів;
 • проводити розрахунки, з використанням ПЕОМ, деталей і складальних одиниць розроблювального устаткування;
 • прогнозувати експлуатаційну надійність устаткування;
 • визначати параметри, необхідні для розрахунку хімічного устаткування й апаратів документації;
 • проектувати устаткування з урахуванням вимог діючої нормативно-технічної

Як інженер-експлуатаційник хімічних виробництв, який спеціалізується на експлуатації та модернізації устаткування хімічної, газової, нафтохімічної, харчової промисловості він повинен знати сучасні методики підготовки робітників високої кваліфікації, основні особливості обладнання та процеси, які впливають на його роботу.

Випускник буде знати:

 • сучасні методи експлуатації технологічного устаткування;
 • сучасні методики підготовки і перепідготовки робітників високої кваліфікації;
 • основи організації ремонтних і монтажних робіт;
 • основні напрямки реконструкції хімічних підприємств;
 • прогнозування експлуатаційної надійності устаткування;
 • основні вимоги, пропоновані до конструкцій хімічних апаратів і машин;
 • фактори, що визначають конструкцію основних деталей і складальних одиниць хімічного устаткування;

Випускник буде вміти:

 • підбирати із існуючого устаткування оптимальне та формувати з нього технологічну ланку виробництва;
 • експлуатувати хімічне, газове, нафтохімічне, харчове, будівельне устаткування;
 • організовувати систему обслуговування устаткування;
 • прогнозувати термін служби устаткування;
 • організувати систему обслуговування устаткування, складати графік ППР;
 • розробляти проектну і впроваджувальну документацію.

Де Ви зможете працювати?

 • інженерами на підприємствах хімічної, газової, нафтохімічної, будівельної промисловості;
 • конструкторами устаткування у різних галузях народного господарства (у промисловості, на будівництві, у сільському господарстві);
 • інженерами в проектних, конструкторських бюро, у науково-дослідних інститутах, на підприємствах, приватних фірмах.

Посади і функціональні обов'язки:

Випускники по даній спеціальності мають право працювати на інженерних посадах і призначені для роботи в проектно-конструкторських та науково-дослідних організаціях; в виробничо-технічних, конструкторських, експлуатаційних та ремонтних службах виробничих підприємств, цехів, ділянок, фірм; виробничих підрозділах підприємств, що спеціалізуються на виготовленні, монтажі, наладці та ремонті обладнання галузі.

Спеціаліст працює на первинних посадах:

 • інженера конструкторського, виробничо-технічного відділів;
 • інженера з обладнання в фірмах, малих і міні виробництвах;
 • інженера-конструктора в проектних та науково-дослідних організаціях, інститутах, бюро та відділах машинобудівних підприємств, відділу головного механіка на підприємствах галузі;
 • механіка цеху, ділянки з виробництва;
 • майстра, механіка-виконавця робіт, керівника цеху, ділянки, в організації або на підприємстві, що виготовляє обладнання для галузі, здійснює його монтаж та наладку;
 • менеджера у комерційних фірмах, пов'язаних з продажем (придбанням) технологічного обладнання та запасних частин до нього, а також у фірмах, що здійснюють монтаж, наладку та ремонт різноманітного обладнання.

Кафедра має висококваліфікованих викладачів і сучасні лабораторії.


УІПА знаходиться за адресою


61003, Харків, УІПА, вул. Університетська, 27,

Тел. (0572) 20-64-43, 712-65-63
(Станція метро «РАДЯНСЬКА», поруч з ЦУМом)