Спеціальності

Таблиця

 відповідності Переліку наукових спеціальностей для здобуття ступеня доктора філософії (Перелік 2011р.) та Переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти (Перелік 2015р.) в УІПА

Перелік 2011р.

Перелік 2015р.

Шифр

Галузь науки, група спеціальностей, спеціальність
 

Галузь науки, за якою присуджується науковий ступінь

Галузь знань

Спеціальність

Інформаційні

Додатки

01.05.02 Математичне моделювання та обчислювальні методи Фізико-математичні, технічні 11 Математика та статистика 113 Прикладна математика Завантажити

05.01.02

Стандартизація, сертифікація, та метрологічне забезпечення

Технічні

15 Автоматизація та приладобудування

152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка

 Завантажити

05.02.08

Технологія машинобудування

Технічні

13 Механічна інженерія

131 Прикладна механіка

 Завантажити

05.05.05

Піднімально-транспортні машини.

Технічні

13 Механічна інженерія

133 Галузеве машинобудування

 Завантажити

08.00.04

Економіка та управління підприємством (за видами економічної діяльності)

Економічні

07 Управління та адміністрування

073 Менеджмент

 Завантажити

13.00.01

Загальна педагогіка та історія педагогіки

Педагогічні

01 Освіта

011 Науки про освіту

 Завантажити

13.00.02

Теорія та методика навчання (технічні дисципліни)

Педагогічні

01 Освіта

011 Науки про освіту

 Завантажити

13.00.04

Теорія і методика професійної освіти

педагогічні

01 Освіта

015 Професійна освіта (за спеціалізація ми )

Завантажити

19.00.03

Психологія праці, інженерна психологія

Психологічні, технічні

05 Соціальні та поведінкові науки

053 Психологія

 Завантажити