Першокурсник

 ПРАВИЛА ВНУТРІШНЬОГО РОЗПОРЯДКУ
Правила поведінки на території Академії

Ставши студентом Академії, на її території та у приміщеннях слід дотримуватися певних правил, які, до речі, не суперечать загальним нормам і правилам поведінки. Їх дотримання – гарантія успіху та взаєморозуміння!

В АКАДЕМІЇ ТАК ЗАВЕДЕНО

 • Приходьте до Академії охайно одягнутими – щоб по Вашому зовнішньому вигляду було зрозуміло, що Ви – саме студенти, які прийшли на заняття.
 • Проявляйте повагу та ввічливість до оточуючих.
 • При вході у приміщення чоловіки повинні зняти головні убори.
 • Не майте звички сидіти на підлозі у коридорах, на підвіконнях та на сходах. Якщо необхідно присісти та попрацювати зайдіть до читальної зали, там набагато зручніше.
 • Звертайтеся до викладачів та співробітників Академії на ім'я та по батькові.
 • Приходьте на заняття вчасно. Якщо все-таки Ви спізнилися, тихо відчиніть двері аудиторії, привітайтеся з викладачем, вибачтеся та попросіть дозволу увійти. Якщо отримали дозвіл, як можна скоріше і тихіше пройдіть на вільне місце.
 • При необхідності увійти до приміщення або вийте з нього під час офіційного заходу, концерту, треба робити це між виступами (номерами), не привертаючи до себе уваги.
 • В аудиторіях та коридорах під час перерв не розмовляйте гучно по телефону.
 • Намагайтеся гучно не розмовляти, не шуміть в аудиторіях та коридорах під час занять та на перервах.
 • Застосовуйте лише нормативну лексику.
 • Дотримуйтеся у приміщеннях та на території Академії чистоти, не псуйте обладнання, столи, стіни надписами, малюнками.
 • У стінах Академії Ви маєте змогу знайти більш корисний та продуктивний спосіб самовираження – навчання, наукова робота, гуртки художньої самодіяльності, спортивні секції.

В АКАДЕМІЇ ЗАБОРОНЕНО

 • Вхід на територію Академії без студентського квитка.
 • Користування мобільними телефонами під час заняття.
 • Винос та переміщення майна з аудиторій без дозволу адміністрації Академії.
 • Паління у приміщеннях і на території Академії, за виключенням спеціально відведеного для цього місця. Дотримання цього правила суворо контролюється, до порушників застосовуються дисциплінарні стягнення, аж до відрахування з Академії.
 • З'являтися в Академії у стані оп'яніння, розпивати спиртні напої (у тому числі і слабоалкогольні).
 • Вживання наркотичних засобів.

Витяг з Правил внутрішнього трудового розпорядку

Студенти, які навчаються в Академії, мають право на:

 • вибір форми навчання;
 • безпечні і нешкідливі умови навчання, праці та побуту;
 • трудову діяльність у позанавчальний час;
 • додаткову оплачувану відпустку у зв'язку з навчанням за основним місцем роботи, скорочений робочий час та інші пільги, передбачені законодавством для осіб, які поєднують роботу з навчанням;
 • користування навчальною, науковою, виробничою, культурною, спортивною, побутовою, оздоровчою базою вищого навчального закладу;
 • участь у науково-дослідних, дослідно-конструкторських роботах, конференціях, симпозіумах, виставках, конкурсах, представлення своїх робіт для публікацій;
 • участь у обговоренні та вирішенні питань удосконалення навчально-виховного процесу, науково-дослідної роботи, призначення стипендій, організації дозвілля, побуту, оздоровлення;
 • надання пропозицій щодо умов і розмірів плати за навчання;
 • участь у об'єднаннях громадян;
 • обрання навчальних дисциплін за спеціальністю в межах, передбачених освітньо-професійною програмою підготовки та робочим навчальним планом;
 • участь у формуванні індивідуального навчального плану;
 • моральне та (або) матеріальне заохочення за успіхи у навчанні та активну участь у науково-дослідній роботі;
 • захист від будь-яких форм експлуатації, фізичного та психічного насильства;
 • безкоштовне користування у вищих навчальних закладах бібліотеками, інформаційними фондами, послугами навчальних, наукових, медичних та інших підрозділів вищого навчального закладу;
 • канікулярну відпустку тривалістю не менше ніж вісім календарних тижнів;
 • студенти Академії, які навчаються за денною (очною) формою навчання, мають право на пільговий проїзд у транспорті, а також на забезпечення гуртожитком, у порядках, встановлених Кабінетом Міністрів України.

Студенти Академії мають право на отримання стипендій, призначених юридичними та фізичними особами, які направили їх на навчання, а також інших стипендій відповідно до законодавства.
Студенти, які навчаються в Академії, зобов'язані:

 • додержуватись Законів, Статуту та Правил внутрішнього розпорядку Академії;
 • виконувати графік навчального процесу та вимоги навчального плану.

Згідно з Положенням про організацію навчального процесу в Академії, затвердженого Вченою радою Академії 19.12.2003 р. (протокол №6, пункту 7.3.), відвідування всіх видів навчальних занять (крім консультацій) є обов'язковим для студентів Академії всіх курсів денної форми навчання. Пропуски занять студентами без поважних причин є порушенням навчальної дисципліни та Правил внутрішнього розпорядку.
У зв'язку із посиленням пропускного режиму в Академії та згідно наказу №40 від 15.02.2010 р. усі студенти Академії, що проходять на її територію, повинні пред'являти черговому студентські квитки.

Права та обов'язки студентів, які мешкають у гуртожитках

1. Студент, який поселяється до гуртожитку, зобов'язаний особисто пред'явити паспорт і здати коменданту ордер (направлення) на право зайняти місце в гуртожитку з попередньою оплатою за рік проживання.
2. Студенту, який поселяється до гуртожитку, указується його житлове місце, надається необхідний інвентар, комплект білизни, перепустка на право входу до гуртожитку.
Студент повинен бути ознайомлений під підпис з Правилами внутрішнього розпорядку гуртожитку та Правилами техніки безпеки.
3. Документи на реєстрацію Студентів, які поселяються до гуртожитку, подаються адміністрацією гуртожитку у встановленому порядку.
4. У разі непередбачених обставин та з поважних причин Студенти, які проживають у гуртожитку, можуть бути переселені до іншої кімнати або гуртожитку за рішенням адміністрації гуртожитку без погіршення умов проживання.
5. Вхід до гуртожитку дозволяється на підставі перепусток для Студентів цього гуртожитку до 2300 години вільно, а з 2300 до 0600 із спеціальним дозволом і записом у журналі.
6. Відвідувачі мають право перебувати в гуртожитку з 0800 до 2230. При вході до гуртожитку відвідувач пред'являє черговому документ, який засвідчує особу, і реєструється в книзі відвідувачів. Студент, який проживає в гуртожитку, зобов'язаний особисто зустріти відвідувача, залишити перепустку черговому гуртожитку і провести відвідувача при його виході з гуртожитку. Відповідальність за своєчасне залишення відвідувачами гуртожитку, дотримання ними правил внутрішнього розпорядку і техніки безпеки, відшкодування матеріальних збитків, які нанесли гості, несуть мешканці, які запросили відвідувачів.
7. У кожній секції (кімнаті, на кожному поверсі) з числа Студентів, які проживають у ній, обирається староста, який затверджується студентською радою гуртожитку. Староста кімнати (секції, поверху) в своїй діяльності керується рішенням студентської ради гуртожитку та адміністрації Академії, забезпечує активну участь мешканців в проведенні ремонту (прибирання) житлових кімнат і робіт з благоустрою території.
Кожен Студент (крім членів студентської ради та студентів-випускників) зобов'язаний відпрацювати 10 днів протягом навчального року по благоустрою гуртожитку та прилеглої території.
8. Усі Студенти, які проживають у гуртожитку, залучаються до господарських робіт із самообслуговування (підтримання порядку і чистоти в місцях проживання та загального користування, тощо).
9. Студент, який проживає в гуртожитку, має право:
- мати постійне місце в житловій кімнаті у гуртожитку;
- користуватися приміщеннями навчального, культурно-побутового та спортивного призначення, камерами схову, обладнанням, інвентарем і майном гуртожитку згідно з встановленим порядком;
- обирати органи студентського самоврядування гуртожитку і бути обраним до їх складу;
- через органи студентського самоврядування гуртожитку брати участь у вирішенні питань, пов'язаних з поліпшенням житлово-побутових умов, організації культурно-виховної роботи і дозвілля, роботи працівників гуртожитку тощо;
- звертатись із скаргами на роботу працівників гуртожитку і житлово-побутові умови, які не відповідають вимогам Положення про студентський гуртожиток.
10. Студент, який проживає у гуртожитку, зобов'язаний:
- знати і виконувати Правила внутрішнього розпорядку;
- виконувати рішення та розпорядження адміністрації та студентської ради гуртожитку;
- своєчасно сплачувати за проживання і додаткові платні послуги, якими він користується;
- підтримувати чистоту і порядок у своїх кімнатах та місцях загального користування, брати участь у всіх видах робіт, пов'язаних із самоврядуванням;
- щомісяця проводити генеральне прибирання закріплених приміщень гуртожитку;
- дбайливо ставитись до майна гуртожитку, економно витрачати тепло, електроенергію, газ і воду;
- забезпечити наявність дублікатів ключів від кімнати у коменданта гуртожитку, а в разі заміни замка у дверях – здати йому відповідний дублікат ключів;
- своєчасно подавати заявки на ремонт електричного, сантехнічного обладнання і меблів;
- про всі надзвичайні події в гуртожитку терміново повідомляти коменданту гуртожитку та органам студентського самоврядування гуртожитку;
- на вимогу коменданту (за його відсутності – вихователя) та студентської ради гуртожитку приймати участь у термінових і поточних господарських роботах;
- відшкодовувати заподіяні матеріальні збитки відповідно до законодавства;
- дотримуватися правил техніки безпеки та пожежної безпеки;
- реєструвати додаткові електроприлади у коменданта гуртожитку;
- попереджувати коменданта гуртожитку при залишенні гуртожитку на тривалий час (більше 5 діб) повідомивши адресу;
- після закінчення навчання або при достроковому позбавленні права на проживання в гуртожитку здати майно гуртожитку, що перебувало в його користуванні, і кімнату в належному стані, виселитися з гуртожитку в п'ятиденний термін та виписатися з гуртожитку в двотижневий термін.
11. Студенту, який проживає у гуртожитку, забороняється:
- переселятися з однієї кімнати в іншу без погодження із комендантом гуртожитку;
- переробляти чи переносити інвентар і меблі з одного приміщення до іншого або виносити їх з гуртожитку без дозволу коменданта гуртожитку;
- проводити електромонтажні роботи в кімнатах та в гуртожитку, переробляти і ремонтувати електроустаткування;
- захаращувати предметами домашнього ужитку й ін. балкони, коридори, сходові клітки, пожежні та запасні виходи;
- кидати в сміттєпровід середньо- та великогабаритні предмети, недопалки, сірники, виливати рідкі речовини;
- користуватися електрообігрівачами та електроплитами в житлових кімнатах;
- проводити масові заходи в гуртожитку без письмового дозволу коменданту гуртожитку;
- залишати сторонніх осіб після 2230;
- палити, вживати та зберігати спиртні напої, наркотичні або токсичні речовини, перебувати в гуртожитку в стані алкогольного, токсичного або наркотичного сп'яніння;
- порушувати тишу з 2200 до 0700;
- створювати шум, а також вмикати телевізійну, комп'ютерну та аудіоапаратуру на гучність, що перевищує звукоізоляційність кімнати;
- тримати в гуртожитку тварин.
12. За порушення Правил внутрішнього розпорядку в гуртожитку на Студентів, які проживають у гуртожитку, накладаються такі стягнення:
- зауваження;
- сувора догана;
- відмова в поселенні до гуртожитку на наступний навчальний рік;
- розірвання угоди на проживання, виселення.
Про всі накладені стягнення повідомляється листом за підписом декана (проректора, ректора) батькам (опікуну) Студента-порушника.
13. Заохочення або стягнення Студентам, які проживають у гуртожитку, у встановленому порядку виносяться керівництвом вищого навчального закладу.
14. Оплата за житло та надані послуги здійснюється за рік але не менше ніж за місяць уперед.