Першокурсник - Results from #3

ФІНАНСОВІ ПИТАННЯ
Положення про стипендіальне забезпечення та інші форми матеріальної підтримки студентів

Дане Положення визначає порядок виплати стипендій та надання інших форм матеріальної підтримки студентам Української інженерно-педагогічної академії.
Стипендія є грошовою виплатою, що призначається згідно з Постановою Кабінету Міністрів України від 05.03.2008 р. №165 студентам, аспірантам та докторантам, які навчаються за денною формою навчання. Стипендії діляться на:
● стипендію Президента України;
● стипендію Кабінету Міністрів України;
● іменну (персональну) стипендію;
● ординарну (звичайну) академічну стипендію;
● соціальну стипендію.
Стипендія Президента України призначається за особливі успіхи у навчанні, участь у громадській, спортивній, науковій діяльності за поданням стипендіальної комісії навчального закладу.
Іменні стипендії призначаються органами державної влади, органами місцевого самоврядування, вченою радою Академії та призначаються студентам, аспірантам та докторантам.
Академічні та соціальні стипендії призначаються студентам, що навчаються в Академії за рахунок коштів державного бюджету.
Академічні стипендії призначаються студентам, що навчаються на денній формі навчання, в залежності від успіхів у навчанні та науковій діяльності.
Академічна стипендія в першому семестрі призначається всім студентам, зарахованим в Академію на бюджетні місця. У подальшому академічна стипендія може бути призначена стипендіальною комісією факультету студентам, що навчаються на бюджетній основі, які здали екзаменаційну сесію на «добре», «добре» та «відмінно», або «відмінно» у встановлений термін.
Соціальні стипендії призначаються студентам, які потребують соціальної допомоги.
В обов'язковому порядку соціальна стипендія призначається студентам:
- з числа дітей сиріт, що залишились без піклування батьків;
- що признані у встановленому порядку інвалідами дитинства І та ІІ групи;
- що є постраждалими у результаті аварії на Чорнобильській АЕС та інших радіаційних катастроф;
- що є інвалідами або ветеранами бойових дій.
Соціальна стипендія може бути призначена стипендіальною комісією факультету на підставі особистої заяви студента, що навчається на бюджетній основі, при умові зданої екзаменаційної сесії. До заяви студент додає документи, що підтверджують пільгу (чорнобилець, інвалід дитинства, сирота тощо).
При дотриманні вказаних вимог соціальна стипендія призначається з 1-го числа місяця, наступного після місяця, в якому була надана чинним порядком оформлена заява та вказані документи.
Прийом документів, необхідних для призначення соціальної стипендії, здійснюють деканати.
Виплата стипендій здійснюється безготівково один раз на місяць (12-го числа) на пластикову картку ПАТ «Креді Агріколь банк».

УВАГА!!!

Всі види дотацій та матеріальних виплат можуть здійснюватись тільки студентам денного відділення, що навчаються за рахунок коштів державного бюджету.
Студентам, що навчаються за рахунок часткової або повної компенсації коштів (контрактні студенти), незалежно від соціальних категорій, видача дотацій та інших матеріальних виплат не здійснюється.

Інформація про пластикові картки

Пластикову картку можна отримати в Харківській міжрегіональній дирекції ПАТ «Креді Агріколь банк» за адресою: м. Харків, площа Рози Люксембург, 2. При собі необхідно мати паспорт, ідентифікаційний код. На місці заповнюється анкета. Звертатися слід до працівника банку, який працює з Академією.
Пластикова картка дійсна протягом двох років з моменту випуску (термін дії вказаний на лицьовій стороні картки). Після закінчення терміну дії картки необхідно звернутись до офісу банку, надати стару картку, паспорт та отримати нову.
У випадку втрати картки терміново подзвонити протягом двох годин по телефону ПАТ «Креді Агріколь банк», щоб заблокувати її.
Про блокування картки необхідно повідомити в бухгалтерію Академії (головний корпус, кімната 115).
Для відновлення картки необхідно у найближчі дні після її блокування звернутись в офіс банку та написати заяву на перевипуск картки. Протягом 10 робочих днів вона буде перевипущена.
Для переводів грошей на пластикову картку (з особистою метою) необхідно отримати в офісі ПАТ «Креді Агріколь банк» реквізити банку та номер розрахункового рахунку картки. При переводі грошей між філіалами ПАТ «Креді Агріколь банк» комісія не стягується. При пересиланні грошей на розрахунковий рахунок картки з іншого банку стягується комісія (з відправника). В дирекції банку можна отримати адреси всіх відділень банку по Україні.
Після закінчення Академії картку необхідно здати в офіс ПАТ «Креді Агріколь банк».
На території Академії розташований банкомат ПАТ «Креді Агріколь банк» у корпусі №3 (адреси інших банкоматів можна дізнатися в офісі ПАТ «Креді Агріколь банк»).
Витяг з тарифів по пластиковій картці для студентів Академії:
● випуск (перевипуск по закінченню терміну дії) пластикової картки – безкоштовно;
● розмір відсотків, що нараховуються на залишок грошових коштів на рахунку картки – 7% річних (виплачуються щомісяця) в разі переведення на ощадний рахунок;
● комісія за оплату товарів та послуг – не стягується;
● комісія за виготовлення картки у випадку її втрати (пошкодження) – 10 грн.;
● комісія за відновлення PIN-коду у випадку його втрати – 5 грн.;
● комісія за зняття готівки у банкоматах ПАТ «Креді Агріколь банк» – не стягується;
● комісія за зняття готівки у банкоматах інших банків – 1,5% + 5 грн. від суми, що знімається;
● отримання виписки (перегляд залишку грошей) в банкоматах банку – безкоштовно.

Розрахунковий відділ бухгалтерської служби
Головний корпус, 1-ий поверх, кімната 115, тел.: 733-78-52

У розрахунковому відділі бухгалтерії нараховують стипендію, видають довідки та вирішують інші фінансові питання. Якщо виникають проблеми, то Ви можете звернутися до цього відділу з понеділка по п'ятницю, з 1400 до 1600.