Першокурсник - Results from #4

ПАМ'ЯТКА З ПИТАНЬ ВІЙСЬКОВОГО ОБЛІКУ

5-ий корпус , тел.: 733-79-52

При вступі на навчання до Академії особи чоловічої статі повинні прибути у відділ військового обліку Академії з наступними документами:

  • Паспорт.
  • Документ про освіту.
  • Трудова книжка.
  • Довідка про склад сім'ї.
  • Ідентифікаційний код.
  • Приписне посвідчення або військовий квиток.
  • Фотографія 3×4 (один екземпляр).

Призовники після прибуття на нове місце проживання зобов'язані у семиденний термін стати на військовий облік у військовому комісаріаті та за місцем навчання.
Призовники, які не перебувають на військовому обліку, приймаються на роботу (навчання) тільки після взяття їх на військовий облік у комісаріатах за місцем проживання.
Студентам призовного віку, які навчаються у вищих навчальних закладах на денній формі навчання незалежно від форми власності, відстрочка від призову на строкову військову службу для здобуття освіти на весь період навчання надається один раз.
Призовники, яким надано відстрочку від призову на строкову війському службу, зобов'язані щороку до 1 жовтня подавати у районні (міські) військові комісаріати документи, що підтверджують їх право на відстрочку (довідку про навчання в Академії на відповідному курсі).
Військовозобов'язані, які отримали персональні повістки районного (міського) військкомату, повинні суворо виконувати викладені в них вимоги. В усіх випадках виклику військовозобов'язані і призовники повинні з'явитися точно у встановлений час і місце, маючи при собі військовий квиток або посвідчення про приписку до призовної дільниці і паспорт.
У випадках втрати військового квитка чи посвідчення про приписку до призовної дільниці військовозобов'язані і призовники негайно повинні доповісти про це письмово військовому комісару за місцем військового обліку.