Пам'ятка першокурсника

Зміст статті

 ПРАВИЛА ВНУТРІШНЬОГО РОЗПОРЯДКУ
Правила поведінки на території Академії

 Ставши студентом Академії, на її території та у приміщеннях слід дотримуватися певних правил, які, доречи, не суперечать загальним нормам і правилам поведінки. Їх дотримання – гарантія успіху та взаєморозуміння!

В АКАДЕМІЇ ТАК ЗАВЕДЕНО

 • Приходьте до Академії акуратно одягнутими – щоб по Вашому зовнішньому вигляду було зрозуміло, що Ви – саме студенти, які прийшли на заняття.
 • Проявляйте повагу та ввічливість до оточуючих.

 • При вході у приміщення чоловіки повинні зняти головні убори.

 • Не майте звички сидіти на підлозі у коридорах, на підвіконнях та на сходах. Якщо необхідно присісти та попрацювати зайдіть до читального залу, там набагато зручніше.

 • Звертайтеся до викладачів та співробітників Академії на ім’я та по батькові.

 • Приходьте на заняття вчасно.

 • Під час занять та перерв, в аудиторіях та коридорах не розмовляйте гучно.

 • Застосовуйте лише нормативну лексику.

 • Дотримуйтеся у приміщеннях та на території Академії чистоти, не псуйте обладнання, столи, стіни надписами, малюнками. У стінах Академії Ви маєте змогу знайти більш корисний та продуктивний спосіб самовираження – навчання, наукова робота, гуртки художньої самодіяльності, спортивні секції.

В АКАДЕМІЇ ЗАБОРОНЕНО

! Вхід на територію Академії без студентського квитка.

! Користування мобільними телефонами під час заняття.

! Винос та переміщення майна з аудиторій без дозволу адміністрації Академії.

! Паління у приміщеннях і на території Академії, за виключенням спеціально відведеного для цього місця. Дотримання цього правила суворо контролюється, до порушників застосовуються дисциплінарні стягнення, аж до відрахування з Академії.

! З’являтися в Академії у стані алкогольного та наркотичного сп’яніння.

Витяг з Правил внутрішнього трудового розпорядку

Студенти, які навчаються в Академії, мають право на:

 • безпечні і нешкідливі умови навчання, праці та побуту;
 • трудову діяльність у позанавчальний час;
 • користування навчальною, науковою, виробничою, культурною, спортивною, побутовою, оздоровчою базою закладу вищої освіти;
 • участь у науково-дослідних, дослідно-конструкторських роботах, конференціях, симпозіумах, виставках, конкурсах, представлення своїх робіт для публікацій;
 • участь у обговоренні та вирішенні питань удосконалення навчального-виховного процесу, науково-дослідної роботи, призначення стипендій, організації дозвілля, побуту, оздоровлення;
 • надання пропозицій щодо умов і розмірів плати за навчання;
 • участь у студентському самоврядуванні;
 • обрання навчальних дисциплін за спеціальністю в межах, передбачених освітньо-професійною програмою підготовки та робочим навчальним планом;
 • участь у формуванні індивідуального навчального плану;
 • захист від будь-яких форм експлуатації, фізичного та психічного насильства;
 • безкоштовне користування у закладах вищої освіти бібліотеками, інформаційними фондами, послугами навчальних, наукових, медичних та інших підрозділів закладу вищої освіти;
 • канікулярну відпустку тривалістю не менше ніж вісім календарних тижнів;
 • студенти Академії, які навчаються за денною (очною) формою навчання, мають право на пільговий проїзд у транспорті, а також на забезпечення гуртожитком, у порядках, встановлених Кабінетом Міністрів України.

Студенти Академії мають право на отримання стипендій, призначених юридичними та фізичними особами, які направили їх на навчання, а також інших стипендій відповідно до законодавства.

Студенти, які навчаються в Академії, зобов’язані:

 • додержуватись Законів, Статуту та Правил внутрішнього розпорядку Академії;
 • виконувати графік навчального процесу та вимоги навчального плану.

Згідно з Положенням про організацію навчального процесу в Академії, затвердженого Вченою радою Академії 24.06.2015р. (протокол №11), відвідування всіх видів навчальних занять (крім консультацій) є обов’язковим для студентів Академії всіх курсів денної форми навчання. Пропуски занять студентами без поважних причин є порушенням навчальної дисципліни та Правил внутрішнього розпорядку.

У зв’язку із посилення пропускного режиму в Академії та згідно наказу №40 від 15.02.2010р. усі студенти Академії, що проходять на її територію, повинні пред’являти черговому студентські квитки.

Права та обов'язки студентів, які мешкають у гуртожитках

1. Студент, який поселяється до гуртожитку, зобов’язаний особисто заключити угоду про надання житлового місця в гуртожитку Академії, пред’явити паспорт і здати коменданту ордер (направлення) на право зайняти місце в гуртожитку з попередньою оплатою за проживання.

2. Студенту, який поселяється до гуртожитку, указується його житлове місце, надається необхідний інвентар, комплект білизни, перепустка на право входу до гуртожитку.

Студент повинен бути ознайомлений під підпис з Правилами внутрішнього розпорядку гуртожитку та Правилами техніки безпеки.

3. Документи на реєстрацію студентів, які поселяються до гуртожитку, подаються адміністрацією гуртожитку у встановленому порядку.

4. У разі непередбачених обставин та з поважних причин студенти, які проживають у гуртожитку, можуть бути переселені до іншої кімнати або гуртожитку за рішенням адміністрації гуртожитку без погіршення умов проживання.

5. Вхід до гуртожитку дозволяється на підставі перепусток для студентів цього гуртожитку до 23:00 години вільно, а з 23:00 до 06:00 із спеціальним дозволом і записом у журналі.

6. Відвідувачі мають право перебувати в гуртожитку з 08:00 до 22:30. При вході до гуртожитку відвідувач пред’являє черговому документ, який засвідчує особу, і реєструється в книзі відвідувачів. Студент, який проживає в гуртожитку, зобов’язаний особисто зустріти відвідувача, залишити перепустку черговому гуртожитку і провести відвідувача при його виході з гуртожитку. Відповідальність за своєчасне залишення відвідувачами гуртожитку, дотримання ними правил внутрішнього розпорядку і техніки безпеки, відшкодування матеріальних збитків, які нанесли гості, несуть мешканці, які запросили відвідувачів.

7. У кожній кімнаті, на кожному поверсі з числа студентів, які проживають у ній, обирається староста, який затверджується студентською радою гуртожитку. Староста кімнати (секції, поверху) в своїй діяльності керується рішенням студентської ради гуртожитку та адміністрації Академії, забезпечує активну участь мешканців в проведенні ремонту (прибирання) житлових кімнат і робіт по благоустрою території.

Кожен студент (крім членів студентської ради та студентів-випускників) зобов’язаний відпрацювати 10 днів протягом навчального року по благоустрою гуртожитку та прилеглої території.

8. Усі студенти, які проживають у гуртожитку, залучаються до господарських робіт із самообслуговування (підтримання порядку і чистоти в місцях проживання та загального користування, тощо).

9. Студент, який проживає в гуртожитку, має право:

- мати постійне місце в жилій кімнаті у гуртожитку;

- користуватися приміщеннями навчального, культурно-побутового та спортивного призначення, камерами схову, обладнанням, інвентарем і майном гуртожитку згідно з встановленим порядком.

- обирати органи студентського самоврядування гуртожитку і бути обраним до їх складу;

- через органи студентського самоврядування гуртожитку брати участь у вирішенні питань, пов’язаних з поліпшенням житлово-побутових умов, організації культурно-виховної роботи і дозвілля, роботи працівників гуртожитку тощо;

- звертатись із скаргами на роботу працівників гуртожитку і житлово-побутові умови, які не відповідають вимогам Положення про студентський гуртожиток.

10. Студент, який проживає у гуртожитку, зобов’язаний:

- знати і виконувати Правила внутрішнього розпорядку;

- виконувати рішення та розпорядження адміністрації та студентської ради гуртожитку;

- своєчасно сплачувати за проживання і додаткові платні послуги, якими він користується;

- підтримувати чистоту і порядок у своїх кімнатах та місцях загального користування, брати участь у всіх видах робіт, пов’язаних із самоврядуванням;

- щомісяця проводити генеральне прибирання закріплених приміщень гуртожитку;

- дбайливо ставитись до майна гуртожитку, економно витрачати тепло, електроенергію, газ і воду;

- забезпечити наявність дублікатів ключів від кімнати у коменданта гуртожитку, а в разі заміни замка у дверях – здати йому відповідний дублікат ключів;

- своєчасно подавати заявки на ремонт електричного, сантехнічного обладнання і меблів;

- про всі надзвичайні події в гуртожитку терміново повідомляти коменданту гуртожитку та органи студентського самоврядування гуртожитку;

- на вимогу коменданту (за його відсутності – вихователя) та студентської ради гуртожитку приймати участь у термінових і поточних господарських роботах.

- відшкодовувати заподіяні матеріальні збитки відповідно до законодавства;

- дотримуватися правил техніки безпеки та пожежної безпеки;

- реєструвати додаткові електроприлади у коменданта гуртожитку;

- попереджувати коменданта гуртожитку при залишенні гуртожитку на тривалий час (більше 5 діб) повідомивши адресу;

- після закінчення навчання або при достроковому позбавленні права на проживання в гуртожитку здати майно гуртожитку, що перебувало в його користуванні, і кімнату в належному стані, виселитися з гуртожитку в п’ятиденний термін та виписатися з гуртожитку в двотижневий термін.

11. Студенту, який проживає у гуртожитку, забороняється:

- переселятися з однієї кімнати в іншу без погодження із комендантом гуртожитку;

- переробляти чи переносити інвентар і меблі з одного приміщення до іншого або виносити їх з гуртожитку без дозволу коменданта гуртожитку;

- проводити електромонтажні роботи в кімнатах та в гуртожитку, переробляти і ремонтувати електроустаткування;

- захаращувати предметами домашнього ужитку й ін. балкони, коридори, сходові клітки, пожежні та запасні виходи;

- кидати в сміттєпровід середньо- та великогабаритні предмети, недопалки, сірники, виливати рідкі речовини;

- користуватися електрообігрівачами та електроплитами в житлових кімнатах;

- проводити масові заходи в гуртожитку без письмового дозволу коменданту гуртожитку;

- залишати сторонніх осіб після 22:30;

- палити, вживати та зберігати спиртні напої, наркотичні або токсичні речовини, перебувати в гуртожитку в стані алкогольного, токсичного або наркотичного сп’яніння;

- порушувати тишу з 22:00 до 07:00;

- створювати шум, а також вмикати телевізійну, комп’ютерну та аудіоапаратуру на гучність, що перевищує звукоізоляційність кімнати;

- тримати в гуртожитку тварин.

12. За порушення Правил внутрішнього розпорядку в гуртожитку на студентів, які проживають у гуртожитку, накладаються такі стягнення:

- зауваження;

- сувора догана;

- відмова в поселенні до гуртожитку на наступний навчальний рік;

- розірвання угоди на проживання, виселення.

Про всі накладені стягнення повідомляється листом за підписом декана (проректора, ректора) батькам (опікуну) студента-порушника.

13. Заохочення або стягнення студентам, які проживають у гуртожитку, у встановленому порядку виносяться керівництвом закладу вищої освіти.

14. Оплата за житло та надані послуги здійснюється за рік але не менше ніж за місяць уперед.


 

ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ

Навчальний розпорядок. Навчальний рік в Академії розподіляється на два семестри: осінній та весняний. Графік навчального процесу наведено нижче:    Н
    А
    В
    Ч
    А
    Л
    Ь
    Н
    И
    Й


    Р
    І 
    К

Осінній семестр

1 вересня – 29 грудня

Навчальний семестр

31 грудня – 13 січня

Різдвяні канікули

Весняний семестр

14 cічня – 24 лютого

Практика

26 лютого– 30 червня

Навчальний семестр

01 липня – 31 серпня

Канікули

26 серпня – 31 серпня

Перездача заборгованостей

Навчальний семестр
Впродовж навчального семестру заняття в Академії проводяться за навчальним розкладом у відповідності до навчального плану та програм. Розклад дзвінків є наступним:

1 пара

0830 – 0950

Перерва 10 хвилин

2 пара

1000 – 1120

Перерва 20 хвилин

3 пара

1140 – 1300

Перерва 10 хвилин

4 пара

1310 – 1430

Перерва 20 хвилин

5 пара

1450 – 1610

Перерва 5 хвилин
6 пара 1615 – 1735

Основними видами навчальних занять в Академії впродовж навчального семестру є:
· лекція;
· лабораторне, практичне, семінарське, індивідуальне заняття;
· консультація.
Інші види навчальних занять визначаються в порядку, встановленому освітнім стандартом Академії.

 Лекція – основний вид навчального заняття для очної підготовки фахівців. Це логічно завершений, науково обґрунтований і систематизований виклад певного наукового або науково-методичного питання, ілюстрований засобами наочності та демонстрацією дослідів.

Лекція формує основи знань в певній науковій галузі, визначає напрямок, зміст і характер усіх інших видів навчальних занять та самостійної роботи студентів з навчальної дисципліни.

Лекційні потоки формуються із студентів певного курсу одного напрямку підготовки, спеціальності або різних спеціальностей одного освітньо-кваліфікаційного рівня. Лекції проводяться професорами, доцентами, старшими викладачами Академії, а також провідними науковцями або спеціалістами, запрошеними для читання лекцій.

 Лабораторні заняття – вид занять, на яких студенти під керівництвом викладача проводять натурні або імітаційні експерименти чи досліди в спеціально обладнаних навчальних лабораторіях з використанням устаткування, пристосованого для умов навчального процесу.
Мета лабораторного заняття – практичне підтвердження окремих теоретичних положень даної навчальної дисципліни, набуття практичних умінь роботи з лабораторним устаткуванням, обладнанням, обчислювальною технікою, вимірювальною апаратурою, методикою експериментальних досліджень в конкретній предметній галузі.

 

 

 

 Етапи проведення лабораторного заняття: інструктаж з правил безпеки і контроль за їх дотриманням, попередній контроль рівня підготовки студентів до виконання конкретної лабораторної роботи, виконання конкретних завдань у відповідності з тематикою, оформлення індивідуального звіту, оцінювання роботи студента викладачем.

Лабораторне заняття проводиться у складі академічної групи з розділенням на підгрупи.

Практичне заняття – це детальний розгляд окремих теоретичних положень навчальної дисципліни шляхом індивідуального виконання студентами відповідно до сформульованих завдань. Мета практичного заняття – розширення, поглиблення й деталізація наукових знань, отриманих студентами на лекціях та в процесі самостійної роботи і спрямованих на підвищення рівня засвоєння навчального матеріалу, прищеплення умінь та навичок, розвиток наукового мислення та мовлення студентів.

Практичне заняття проводиться з академічною групою з окремих навчальних дисциплін.

 Семінари – обговорення студентами питань з попередньо визначених навчальною програмою тем у формі бесіди, рецензування та обговорення рефератів і доповідей, дискусій. Семінари з фахових навчальних дисциплін поєднують теоретичну підготовку студентів з їх участю в науково-дослідній роботі. Семінари сприяють розвитку творчої самостійності студентів, поглиблюють їх інтерес до науки і наукових досліджень, виховують педагогічний такт, розвивають культуру мови, вміння та навички публічного виступу, участі в дискусії.

Семінарське заняття проводиться у складі академічної групи.

Консультація – проводиться для отримання студентом відповіді на окремі теоретичні чи практичні питання, для пояснення певних теоретичних положень чи аспектів їх практичного застосування.

Консультації здійснюються протягом семестру та перед контрольним заходом (екзаменаційні).


Кредитно-трансферна система організації навчання

В УІПА впроваджено кредитно-трансферну систему навчання, при якій зміст кожної навчальної дисципліни розподіляється на 2-3 модулі у семестрі.

Модуль дисципліни є окремим розділом чи підрозділом дисципліни і включає різні види аудиторної та самостійної роботи студентів. Кожен модуль має бути оцінений, а студент проінформований щодо результатів оцінювання кожного модуля.

Кожна кафедра розробляє семестровий план-графік самостійної роботи та бальну шкалу оцінки навчальних досягнень студентів з усіх дисциплін, що викладаються. В цьому плані-графіку наводяться види робіт студентів з певної дисципліни, терміни їх виконання та кількість балів, якою оцінюються ці види робіт.

Розроблені кафедрами плани-графіки з дисциплін доводяться до відома студентів та вклеюються до журналів академічних груп.

В УІПА поряд з національною п’ятибальною шкалою оцінювання навчальних досягнень студентів («відмінно», «добре», «задовільно», «незадовільно») введена шкала оцінювання ЕСТS, яка представляє додаткову інформацію щодо роботи студентів, а не замінює загальні оцінки.

Згідно даної шкали максимальна кількість балів, які студент може отримати за вивчення дисципліни, дорівнює 100 балів.

Для дисциплін, за якими передбачено проведення іспиту або диференційованого заліку, максимальна кількість балів, які студент може набрати за всі модулі впродовж семестру, становить 73 бали. З даних дисциплін проведення підсумкового контролю (іспит, диференційований залік) є обов’язковим і максимальна кількість балів, які студент може отримати на ньому, становить 27 балів.

До підсумкового контролю допускаються студенти, які виконали всі роботи, передбачені навчальним планом (лабораторні, розрахунково-графічні роботи тощо), і набрали з дисципліни у сумі за всіма модулями 35 і більше балів. Неявка студента на будь-який вид проміжного чи підсумкового контролю оцінюється нульовим балом.

Бали, отримані на іспиті чи диференційованому заліку, додаються до балів, одержаних накопичувальним шляхом на поточних контролях, і підсумкова оцінка виставляється виходячи з наступної шкали:

Сума балів

Оцінка ECTS

Оцінка за національною шкалою

екзамен

залік

90-100

A

відмінно

зараховано

82-89

B

добре

74-81

C

64-73

D

задовільно

60-63

E

35-59

FX

незадовільно

незараховано

1-34

F

Якщо студент за результатами поточного контролю набрав 60-73 бали і не з’явився на підсумковий контроль, то в екзаменаційній відомості підсумкова оцінка виставляється як «Е» – «задовільно».

Для дисциплін, за якими передбачено проведення заліку, максимальна кількість балів, які студент може набрати за всі модулі впродовж семестру, становить 100 балів. За даними дисциплінами дозволяється виставити залікову атестацію за підсумками поточного контролю виходячи зі 100-бальної шкали. Студент одержує за національною шкалою «залік», якщо семестровий підсумковий результат не нижче 60 балів.

УВАГА!!!

 Студент, який набрав у семестрі за результатами контролю менше 35 балів з дисципліни або не набрав необхідної кількості балів для отримання заліку не допускається до складання заліку або іспиту і може бути відрахований з Академії за невиконання навчального плану.

 

Технологія концентрованого навчання

Організація навчального процесу в УІПА базується на технології концентрованого навчання.

Ця технологія дозволяє:

- оптимізувати роботу студентів протягом семестру, зосередивши їхню увагу на вивченні кількох конкретних дисциплін замість одночасного вивчення всіх дисциплін семестру;

- підвищити якість засвоєння навчального матеріалу дисциплін за рахунок її систематизації, об’єднання занять у блоки та запровадження стислого графіку занять із кожної дисципліни;

- реалізувати неперервність процесу пізнання та його цілісність.

Принципи організації навчального процесу за технологією концентрованого навчання, запроваджені в УІПА:

1. Близько 90% навчальних дисциплін вивчаються не більше одного семестру.

2. Всі навчальні дисципліни поділені на дві групи:

 • перша група – дисципліни, які формують навички мовленнєвих, фізичних та професійних дій (іноземна мова, фізичне виховання, виробниче навчання тощо) та потребують постійного, регулярного довгострокового вивчення;
 • друга група – дисципліни, які формують певні компетентності, відображають певну систему знань та умінь (фахові дисципліни, історія України тощо).

3. Одночасно вивчаються не більше 2-3 навчальних дисциплін другої групи протягом 1,5-2 місяців з 2-3 навчальними дисциплінами першої групи, які вивчаються протягом всього семестру.

4. З урахуванням визначеної послідовності вивчення дисциплін за технологією концентрованого навчання складаються графіки організації навчального процесу для студентів всіх спеціальностей і всіх курсів денної форми навчання.

5. Вивчення кожної дисципліни завершується складанням іспиту або заліку з наданням студентам можливості остаточного складання заліку (іспиту) з дисциплін другої групи протягом семестру після завершення їх вивчення.

6. Одночасно вивчаються дисципліни образно-емоційного та поняттєво-логічного циклів з метою забезпечити рівномірне навантаження на ліву та праву півкулі головного мозку студентів.

7. В розкладі занять раціонально чергуються різні види навчальних занять з однієї дисципліни (лекційні, практичні, лабораторні заняття тощо) з метою реалізації діяльнісного підходу.

8. Обов’язково наявний методичний супровід навчальної дисципліни у дистанційному режимі в оболонці Moodle з метою ліквідації відставання студентів, які пропустили очні заняття.

Дисципліни за вибором

Навчальні дисципліни за вибором студента або вибіркові навчальні дисципліни – це дисципліни, які вводяться закладом вищої освіти для поглибленої підготовки за спеціальностями, врахування особистих інтересів студентів, регіональних потреб, ефективнішого використання можливостей закладу освіти.

Вибір навчальних дисциплін здійснюється студентами у межах дисциплін, передбачених відповідною освітньою програмою та робочим навчальним планом, та в обсязі, що становить 25% загальної кількості кредитів ЄКТС, передбачених для даного рівня вищої освіти. Для здобувачів ступеня бакалавра варіативна компонента освітньої програми становить 1800 год./60 кредитів (орієнтовно 16 дисциплін за весь термін навчання).

Академія забезпечує обрання студентами дисциплін за вибором згідно з Положення про порядок та умови обрання студентами дисциплін за вибором в Українській інженерно-педагогічній академії.

Для вивчення вибіркових дисциплін декани факультетів ознайомлюють студентів із затвердженим Вченою радою переліком вибіркових дисциплін та організовують процедуру їхнього вибору.

Відрахування з Академії

Підставами для відрахування студента є:

 • завершення навчання за відповідною освітньою (науковою) програмою;
 • власне бажання;
 • переведення до іншого навчального закладу;
 • невиконання навчального плану;
 • порушення умов договору (контракту), укладеного між закладом вищої освіти та особою, яка навчається або фізичною (юридичною) особою, яка оплачує таке навчання;
 • інші випадки, передбачені законом.

Поновлення до складу студентів

 • Поновленими до складу студентів можуть бути особи, які були відраховані до завершення навчання за освітньою (науковою) програмою вищої освіти відповідного рівня.
 • Поновлення здійснюється незалежно від причини відрахування, тривалості, перерви в навчанні, форми навчання, спеціальності та галузі знань, типу програми, джерел фінансування, форми власності закладу вищої освіти з урахуванням здатності претендента успішно виконувати навчальний план. Поновлення на навчання студентів здійснюється, як правило, під час канікул.

Поновлення до складу студентів на 1-ий курс освітніх програм на основі повної загальної середньої освіти забороняється. Керівник закладу вищої освіти має право поновити на 2-ий курс осіб, які були виключені з 1-го курсу на основі повної загальної середньої освіти, за умови ліквідації ними академічної заборгованості до початку навчальних занять.

 •  Поновлення здійснюється на освітні (наукові) програми того самого ступеня (рівня), з якого було відраховано студента, на такий самий або молодший курс.

Переривання навчання та надання академічних відпусток

Студентам, які перервали навчання в закладах вищої освіти, надаються такі види академічних відпусток:

 • за станом здоров’я;
 • у зв’язку з участю у програмах академічної мобільності;
 • у зв’язку з військовою службою;
 • за сімейними та іншими особистими обставинами;
 • по вагітності та пологах, по догляду за дитиною до досягнення нею віку 3-ох років, а у разі, коли дитина хворіє та потребує домашнього догляду, – до досягнення дитиною 6-річного віку.

Максимальна тривалість академічної відпустки становить до 1 року.

Повторне навчання

Повторне навчання – це повторне проходження працездатним студентом (який не має права на отримання академічної відпустки за медичними показаннями) курсу навчання за певний семестр, навчальний план якого студент не виконав у повному обсязі, у тому числі з поважних причин: захворювання пов’язані з епідеміями, часті захворювання понад один місяць за семестр, службові відрядження, складні сімейні обставини, зокрема, необхідність догляду за членами сім’ї тощо.

Студенти першого курсу закладів вищої освіти правом на повторне навчання не користуються.


ФІНАНСОВІ ПИТАННЯ
Правила призначення стипендій

Стипендія, є грошовою виплатою, що призначається згідно з Постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2016р. №1050 студентам, аспірантам та докторантам, які навчаються за денною формою навчання за рахунок коштів державного бюджету.

Академічними стипендіями є:

 • стипендії, засновані Президентом України, Верховною Радою України, Кабінетом Міністрів України;
 • ординарні (звичайні) академічні стипендії;
 • стипендії у підвищеному розмірі:

- студентам, які досягли особливих успіхів у навчанні;

- студентам, які навчаються за спеціальностями, для яких Кабінетом Міністрів України встановлено підвищений розмір академічних стипендій.

Соціальна стипендія в обов’язковому порядку призначається студентам, які не перебувають в академічній відпустці, за результатами навчального семестру не мають академічної заборгованості, незадовільних результатів навчання та належать до однієї з таких категорій:

- діти-сироти; діти, позбавлені батьківського піклування; особи з їх числа;

- внутрішньо переміщені особи;

- діти шахтарів;

- діти учасників бойових дій в АТО.

Розмір стипендій визначається Кабінетом Міністрів України.

Академічні та соціальні стипендії студентам УІПА призначаються згідно з Правилами призначення академічних стипендій в Українській інженерно-педагогічній академії та Положенням про порядок формування рейтингу успішності студентів Української інженерно-педагогічної академії для призначення стипендії.

Академічна стипендія призначається студентам, які займають вищі позиції в рейтингу успішності, складеному за результатами останнього семестрового контролю за кожним факультетом, курсом і за кожною спеціальністю на підставі підсумкових оцінок з кожної дисципліни (90% балів рейтингу) та з урахуванням участі у науковій, громадській, творчій та спортивній діяльності (10% балів рейтингу).

До рейтингу не включаються студенти, які до дати завершення семестру не склали семестровий контроль з будь-якої дисципліни або отримали незадовільну оцінку (нижче 60 балів за 100-бальною шкалою). Рейтинги обов’язково оприлюднюються.

Академічна стипендія за особливі успіхи у навчанні призначається студентам, які за підсумками семестрового контролю отримали усереднений бал з усіх дисциплін не менш ніж 90 балів за стобальною оціночною шкалою.

Студентам першого року навчання до першого семестрового контролю призначається ординарна (звичайна) академічна стипендія згідно з рейтингом, який формується на підставі конкурсного бала, отриманого під час вступу до Академії.

Загальний ліміт стипендіатів (однаковий для всіх курсів, спеціальностей, факультетів) може становити від 40 до 45% студентів-бюджетників денної форми навчання в залежності від затверджених для Академії обсягу коштів для виплати академічних стипендій.

Рішення про призначення стипендій приймається Стипендіальною комісією академії, 50% складу якої становлять студенти.

У разі коли за результатами навчання студент має право на призначення соціальної та академічної стипендій, за їх вільним вибором, призначається тільки один вид стипендії, крім дітей-сиріт та осіб з їх числа, які мають право на отримання соціальної стипендії незалежно від отримання академічної стипендії.

Прийом документів, необхідних для призначення соціальної стипендії, здійснюють деканати.

Виплата стипендій здійснюється безготівково один раз на місяць на пластикову картку ПАТ «Креді Агріколь банк».

Інформація про пластикові картки

Студент, який навчається на бюджеті, має отримати пластикову картку в Харківській міжрегіональній дирекції ПАТ «Креді Агріколь банк» (м. Харків, площа Павлівська, 2) для перерахування стипендії. При собі необхідно мати паспорт, ідентифікаційний код. На місці заповнюється анкета. Звертатися слід до працівника банку, який працює з Академією.

Пластикова картка дійсна протягом двох років з моменту випуску (термін дії вказаний на лицьовій стороні картки). Після закінчення терміну дії картки необхідно звернутись до офісу банку, надати стару картку, паспорт та отримати нову.

У випадку втрати картки терміново подзвонити протягом двох годин по телефону ПАТ «Креді Агріколь банк», щоб заблокувати її.

Про блокування картки необхідно повідомити в бухгалтерію академії (головний корпус, кімната 115).

Для відновлення картки необхідно у найближчі дні після її блокування звернутись в офіс банку та написати заяву на перевипуск картки. Протягом 7 робочих днів вона буде перевипущена.

Для переводів грошей на пластикову картку (з особистою метою) необхідно отримати в офісі ПАТ «Креді Агріколь банк» реквізити банку та номер розрахункового рахунку картки. При переводі грошей між філіалами ПАТ «Креді Агріколь банк» комісія не стягується. При пересиланні грошей на розрахунковий рахунок картки з іншого банку стягується комісія (з відправника). В дирекції банку можна отримати адреси всіх відділень банку по Україні.

Після закінчення Академії картку необхідно здати в офіс ПАТ «Креді Агріколь банк».

На території Академії розташований банкомат ПАТ «Креді Агріколь банк» у корпусі №3 (адреси інших банкоматів можна дізнатися в офісі ПАТ «Креді Агріколь банк»).

Витяг з тарифів по пластиковій картці для студентів Академії:

 • випуск (перевипуск по закінченню терміну дії) пластикової картки – безкоштовно;
 • розмір відсотків, що нараховуються на залишок грошових коштів на рахунку картки – 7% річних (виплачуються щомісяця) в разі переведення на ощадний рахунок;
 • комісія за оплату товарів та послуг – не стягується;
 • комісія за виготовлення картки у випадку її втрати (пошкодження) – 10 грн.;
 • комісія за зняття готівки у банкоматах ПАТ «Креді Агріколь банк» – не стягується;
 • комісія за зняття готівки у банкоматах інших банків – 1,5% + 10 грн. від суми, що знімається;
 • отримання виписки (перегляд залишку грошей) в банкоматі банку – 50 коп., в інших банках – 5 грн.

Розрахунковий відділ бухгалтерської служби 

Головний корпус, 1-ий поверх, кімната 115, тел.: 733-78-52

У розрахунковому відділі бухгалтерії нараховують стипендію, видають довідки та вирішують інші фінансові питання. Якщо виникають проблеми, то ви можете звернутися до цього відділу з понеділка по п’ятницю, з 14:00 до 16:00.


ПАМ'ЯТКА З ПИТАНЬ ВІЙСЬКОВОГО ОБЛІКУ

Головний корпус,  тел.: 733-79-52

Призовники і військовозобов’язані повинні перебувати на військовому обліку за місцем проживання у районних (міських) військових комісаріатах, за місцем роботи (навчання) на підприємствах, в установах, організаціях.

Студенти чоловічої статі. які зараховані на навчання повинні прибути до фахівця з військового обліку до 1 жовтня з наступними документами:

 • Паспорт
 • Ідентифікаційний код
 • Приписне посвідчення або військовий квиток (тимчасове посвідення).

Студентам призовного віку, які навчаються у закладах вищої освіти на денній формі навчання надається відстрочка від призову на строкову військову службу для здобуття освіти на весь період навчання, у т.ч. під час здобуття наступного вищого освітньо-кваліфікаційного рівня вищої освіти. Студенти відраховані з навчального закладу з будь-яких причин право на відстрочку втрачають.

Громадяни призовного віку, які перервали навчання у зв'язку з отриманням академічної відпустки, реалізують право на академічну мобільність, а також які поновлені у закладі вищої освіти, право на надану відстрочку від призову на строкову військову службу не втрачають.

У разі переведення призовників, які навчаються у закладах вищої освіти з денною формою навчання, для навчання в інший заклад вищої освіти із зазначеною формою навчання, право на відстрочку від призову на строкову військову службу не втрачається.

Призовники, яким надано відстрочку від призову на строкову військову службу, зобов'язані щороку до 1 жовтня подавати у районні (міські) військові комісаріати документи (довідку про навчання в Академії на відповідному курсі), що підтверджують їх право на відстрочку.

Призовники, які втратили підстави для надання відстрочки від призову на строкову військову службу, підлягають призову під час здійснення чергового призову.

Призовники і військовозобов’язані, які отримали повістки районного (міського) військового комісаріату повинні прибувати точно у встановлений час, маючи при собі військовий квиток або приписне посвідчення.

Призовники і військовозобов’язані у випадках втрати військово-облікового документа повинні негайно повідомляти про це районним (міським) військовим комісаріатам за місцем військового обліку.


ПРОФСПІЛКА СТУДЕНТІВ

Головний корпус, 2-ий поверх тел.: 733-78-49

Голова профкому – Зеленін Геннадій Іванович.

Заступник голови  – Трохимчук Сергій Миколайович.

Первинна профспілкова організація Української інженерно-педагогічної академії об’єднує на громадських засадах більше 2 тис. студентів, аспірантів та докторантів.

Основними напрямками діяльності профкому є здійснення соціального та правового захисту студентства, організація його оздоровлення, змістовного проведення дозвілля студентської молоді, допомога малозабезпеченим категоріям студентів.

Профспілкова організація Української інженерно-педагогічної академії є частиною профспілки працівників освіти і науки України, яка тільки в Харкові об’єднує більше 80 тис. студентів.

На кожному факультеті існують профспілкові бюро, які займаються захистом Ваших прав, оздоровленням, культурною, спортивною, організаційною роботою тощо. В кожній групі є профгрупорг, який не лише володіє необхідною Вам інформацією, а й представляє й відстоює Ваші права та інтереси на всіх рівнях.

Щорічно наприкінці грудня студенти, які мають неповнолітніх дітей, отримують для них у профкомі новорічні подарунки.

Навчаються в Академії також діти, позбавлені батьківського піклування, тож значна увага профспілки спрямована на них: кожен такий студент отримує єдиний квиток, який дає право на безкоштовний проїзд у громадському транспорті, отримує матеріальну допомогу, новорічні подарункові набори.

Кожен студент, який навчається в Академії може отримати в профкомі пільгову картку для проїзду в метрополітені.

Всі іногородні студенти забезпечуються житлом у гуртожитках. Профспілка займається організацією дозвілля молоді, співпрацюючи з культурним центром, кафедрою фізичного виховання.

Стало доброю традицією проведення щорічних конкурсів «Міс та Містер Академія», змагання команд факультетів з КВК, чемпіонат з КВК, Дні здоров’я, змагання з черлідингу. За підтримки профспілки проводяться тематичні вечори, інтелектуальні змагання, дискотеки.

Первинною профспілковою організацією студентів разом з адміністрацією Академії розроблено та затверджено положення про щорічні конкурси: на кращу академічну групу Академії; кращий студентський гуртожиток, кращу студентську кімнату у гуртожитках.

Наша профспілка і справді є чудовою школою життя, багато чим допомагає соціально незахищеній молоді. Можна по праву вважати себе щасливим, коли потрапляєш до такого колективу.

 


 

Органи студентського самоврядування

Студентський Сенат Академії – є органом студентського самоврядування академії, що діє в формі молодіжної громадської організації.
Мета: задоволення та захист законних соціальних, творчих і інших спільних інтересів і прав студентства ВНЗ, забезпечення виконання ними своїх обов'язків і сприяння гармонійному розвитку особистості молодої людини, формування у неї навичок майбутнього організатора, керівника.
Задачі:

 • забезпечення та захист прав й інтересів студентів;
 • забезпечення виконання студентами своїх обов'язків;
 • сприяння навчальній, науковій і творчій діяльності студентів;
 • підтримка, сприяння в роботі та створення різноманітних студентських гуртків, товариств, об'єднань, клубів за інтересами;
 • сприяння вторинній зайнятості студентів і працевлаштуванню випускників;
 • організація співробітництва зі студентами інших ВНЗ, молодіжними й іншими громадськими організаціями, органами державної влади та місцевого самоврядування, підприємницькими та міжнародними структурами тощо;
 • участь у вирішенні питань міжнародного обміну студентами;
 • сприяння проведенню серед студентів соціологічних досліджень.

Структура:
Найвищим керівним органом Сенату є Конференція, яка призначається раз на рік.
Виконавчим органом протягом року є Президія, до складу якої входять:

 • Голова Сенату;
 • Заступники Голови Сенату;
 • Керівники Секторів.

Сектори – постійно діючі підрозділи: навчально-науковий, інформаційний, здоров`я та спорту, зсоціального захисту, культурно-масовий. Сектори самостійно планують свою діяльність, яка ґрунтується на загальній Програмі діяльності Сенату.


НАУКОВА БІБЛІОТЕКА

Наукова бібліотека УІПА заснована у 1958 р. Загальний фонд її складає близько 800 тис. прим. наукової, науково-технічної, навчальної та художньої літератури. Бібліотека має також багатий фонд періодичних вітчизняних та іноземних видань. Щорічно здійснюється передплата повнотекстової законодавчої бази даних України «Ліга – Еліт», реферативних журналів ВІНІТІ з окремих технічних наук.
Літературу, яка відсутня у фондах бібліотеки, можна замовити через міжбібліотечний абонемент для використання у читальному залі.
Для орієнтування у багатопрофільних фондах бібліотеки створено систему каталогів і картотек: алфавітний каталог, систематичний каталог з алфавітно-предметним покажчиком, систематична картотека статей, каталог періодичних видань, держстандартів, картотека методичних видань та інші. З 1999 р. співробітниками бібліотеки ведеться електронний каталог на всі види видань, обсяг якого складає більш 70 тис. записів.
В бібліотеці діють 5 абонементів і 2 читальних зали. Всіма підрозділами бібліотеки щорічно обслуговується близько 25 тис. читачів: студентів, науковців і співробітників Академії. Для студентів-першокурсників діє система групової видачі навчальної літератури строком на семестр. Видача здійснюється за графіком, що складається залежно від розкладу занять для кожної групи окремо.
Під час групової видачі літератури зі студентами проводиться бесіда про правила користування бібліотекою, видається читацький квиток, який є єдиним для обслуговування у всіх підрозділах бібліотеки. З 2008 р. розпочато обслуговування користувачів в автоматизованому режимі з технологією виготовлення ламінованого читацького квитка зі штрих-кодом.
Електронний каталог і особистий електронний читацький формуляр можна переглянути через авторизацію на сайті бібліотеки за адресою: http://library.uipa.edu.ua. На сайті створено і діють нові сервіси: віртуальна довідка і віртуальна виставка літератури. В локальній мережі Академії представлені повнотекстові бази даних, що створюються бібліотекою на допомогу навчальному і науковому процесам Академії:
- «Навчально-методичні видання кафедр»;
- «Видання, що користуються підвищеним попитом» (з фонду центрального читального залу);
- «Болонська декларація: перспективи розвитку вищої школи України» (за матеріалами періодичних видань і наукових збірників);
- «Автореферати дисертацій», що захищені в спеціалізованих радах УІПА;
- Електронний архів відкритих журналів «Проблеми інженерно-педагогічної освіти» та «Машинобудування».
Послуги Інтернет надаються у центральному читального залі, в т.ч. за допомогою Wi-Fi - технології.
Щорічно зі студентами-першокурсниками проводяться заняття з основ інформаційної культури, на яких студенти знайомляться зі структурою бібліотеки, її інформаційно-пошукової системи, правилами пошуку інформації, правилами оформлення курсових і дипломних робіт.
Бібліотека організує і проводить для студентів літературні вечори, читацькі конференції, тематичні огляди та виставки літератури.

Основні послуги бібліотеки:

 • Забезпечення доступу користувачів до документних та електронних ресурсів бібліотеки.
 • Послуги міжбібліотечного абонементу за відсутності необхідних видань у фонді бібліотеки.
 • Консультаційна допомога у пошуку необхідної інформації, виконання тематичних, бібліографічних та фактографічних довідок.
 • Інтернет-послуги в читальному залі, в т.ч. за WI-FI – технологією.
 • Допомога студентам-дипломникам, аспірантам, консультації з оформлення дипломної роботи, дисертації.
 • Проведення лекційних та практичних занять з основ інформаційної культури.
 • Сервіси «Віртуальна довідка», «Віртуальна виставка».
 • Додаткова платна послуга: ксерокопіювання документів (читальний зал).

Основні бібліотечно-інформаційні послуги студентам та співробітникам Академії надаються безкоштовно.

Структурні підрозділи бібліотеки та телефони:

 • Адміністрація – (директор бібліотеки, тел.: 733-78-97);
 • Абонемент наукової літератури, міжбібліотечний абонемент (МБА) – 2-й корп., 2-й поверх (тел.: 733-78-29, 733-78-98);
 • Абонемент навчальної літератури №1 (І-ІІІ курси заочної форми навчання) – 2-й корп., к. 126-127 (тел.: 733-78-04);
 • Абонемент навчальної літератури №2 (ІV-VІ курси денної і заочної форми навчання) – 2-й корп., 2-й поверх (тел.: 733-78-33);
 • Абонемент навчальної літератури №3 (І-ІІІ курси денної форми навчання) – гуртожиток №3, вул. Краснодарська, 171б, 1-й поверх (тел.: 710-24-59);
 • Абонемент художньої літератури – 2-й корп., 2-й поверх (тел.: 733-78-98);
 • Центральний читальний зал – 2-й корп., 1-й поверх (тел.: 44-95);
 • Відділ наукової інформаційно-бібліографічної діяльності – 2-й корп., к. 313 (тел.: 733-78-68);
 • Відділ наукового формування і обліку бібліотечно-інформаційних ресурсів – 2-й корп., к. 315 (тел.: 733-78-15);
 • Відділ наукового опрацювання документів та ведення каталогів – 2-й корп., к. 315 (тел.: 733-78-15);
 • Відділ наукової організації та збереження фондів – 2-й корп., 2-й поверх (44-94).

Свої побажання та пропозиції щодо покращання роботи бібліотеки можна надсилати на E-mail Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.


Інформаційні ресурси Академії у мережі Інтернет

В Українській інженерно-педагогічній академії побудована розвинена комп'ютерна інфраструктура, яка допомагає студентам вчитися і відпочивати. Електронні ресурси різноманітні та численні, посилання на найзначущі з них приведені нижче.
Офіційний сайт (http://uipa.edu.ua) УІПА найповніше описує структуру і діяльність академії. Він розвивається в двох мовних версіях –українській і російській. На офіційному сайті представлені посилання на інші електронні ресурси, опис спеціальностей, а також контактна інформація підрозділів і керівництва академії.

Web-доступ до автоматизованої системи управління академією (http://uo.uipa.edu.ua/) дозволяє подивитися розклад занять будь-якої групи або викладача, є також пристосований для мобільного телефону варіант свого розкладу. Після авторизації видно навчальний план, студенти та їх батьки можуть перевірити екзаменаційні і залікові оцінки. На кожного студента академії створюється персональна карта, в якій зібрані загальні дані, успішність і відгуки викладачів. Ця карта, покликана полегшити пошук роботи випускникам УІПА і одержати зворотний зв'язок про якість підготовки з метою її удосконалення.

Електронний каталог бібліотеки (http://library.uipa.edu.ua) УІПА служить для пошуку видань в бібліотеці. Автоматизація значно спрощує це не завжди просте заняття. Після того, як видання знайдено, за ним можна відправлятися на один з абонементів. Більшість книг існує тільки в паперовому варіанті, але для багатьох видань, авторами яких є викладачі УІПА, є й електронні версії. Щоб їх одержати, необхідно пошукати в повнотекстових електронних ресурсах бібліотеки, доступ до яких відкритий тільки в локальній мережі академії.

Більшість навчально-методичних матеріалів, крім паперового вигляду, доступні в електронному через сайт дистанційного навчання (http://cdo.uipa.edu.ua ). Доступ до нього мають тільки викладачі та студенти УІПА, студентам «Логін» і «Пароль» видаються на початку першого курсу. У разі втрати пароля необхідно звернутися в центр інформаційних технологій. Пошук методичних матеріалів ведеться в такій послідовності: факультет, кафедра, назва предмета. Всередині предмета файли чітко і одноманітно структуровані. При наявності електронного комплексу для вашого предмету матеріалами можна користуватися поряд з паперовими, навіть і не приходячи в реальну (не віртуальну) бібліотеку.

Внутрішній сайт (http://local.uipa.edu.ua) доступний тільки з комп'ютерів усередині академії. Він містить різноманітну службову інформацію, інструкції з налаштування комп'ютерів для доступу до електронних ресурсів академії, а також підборку безкоштовних програм.

Студентський сайт (http://student.uipa.kharkov.ua) створений для студентів. Ви можете брати участь в його наповненні. На ньому представлені матеріали про студентську самодіяльність, досягнення спортсменів академії, а також роботи студентів. Давайте разом зробимо його цікавим і корисним для всіх студентів!


Щоб отримати доступ до електронних ресурсів, знаходячись в стінах УІПА, не обов'язково шукати комп'ютерний клас з вільним доступом. Якщо Ви щасливий володар ноутбука, то підключитися до локальної комп'ютерної мережі УІПА і Internet можна за технологією Wi-Fi. Точки доступу є у всіх корпусах і називаються pub.uipa. Підключення не потребує пароля і є безкоштовним.

Науково-дослідна робота
Науково-дослідна частина: головний корпус, 2-ий поверх, тел.: 733-7 8-57

Якщо Ви мрієте стати науковцем, дослідником, створювати нові технології чи матеріали, то починайте займатися науково-дослідною роботою вже з першого курсу!
Науково-дослідна робота студентів (НДРС) є одним з найважливіших чинників, які формують творчу особистість майбутнього інженера-педагога. Організація цієї роботи здійснюється на підставі «Положення про науково-дослідну роботу студентів» і охоплює всі етапи навчання в академії.
На першому курсі в рамках дисципліни «Введення в спеціальність» Ви знайомитеся з науковими напрямками роботи кафедр, з тематикою науково-дослідних робіт, які виконуються силами викладачів випускаючої кафедри. Таким чином, Ви вже на першому курсі маєте можливість замислитись щодо свого місця в науковій роботі кафедри.
Але на першому та другому курсах більша частина НДРС зосереджена в студентських наукових гуртках на загальних кафедрах: вищої математики, фізики, хімії, теоретичної механіки та опору матеріалів, педагогіки, політології та української мови, іноземних мов. Ви маєте можливість вибрати гуртки та поглибити свої знання в тих дисциплінах, які суттєво впливають на якість професійної підготовки майбутнього фахівця.
Щорічно підсумки цієї роботи підбиваються під час проведення Всеукраїнської олімпіади з загальних та спеціальних дисциплін. Перший етап олімпіад відбувається в академії. До участі в ньому запрошуються всі бажаючі. Переможці першого етапу беруть участь у другому всеукраїнському етапі олімпіад, які відбуваються в вищих навчальних закладах України.
Для того, щоб записатись до відповідного гуртка Вам достатньо звернутися до викладача, який веде заняття з дисципліни, або до викладача спеціальної кафедри, відповідального за організацію студентської наукової роботи на кафедрі.

ЦЕНТР «КАР'ЄРА» (працевлаштування випускників)

Працевлаштування випускників академії здійснюється відповідно статті 52 Закону України «Про освіту», Постанови Кабінету Міністрів України від 22 серпня 1996 р. №992 «Про Порядок працевлаштування випускників вищих навчальних закладів, підготовка яких здійснювалась за державним замовленням» та статті 197 Кодексу законів України про працю, Центром працевлаштування випускників.
Згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 29.02.1996 р. №266 «Про Порядок формування та розміщення державних замовлень на поставку продукції для державних потреб і контролю за їх виконанням» формується державне замовлення на підготовку фахівців з вищою освітою.
Ректор академії після зарахування осіб на навчання за державним замовленням укладає з ними угоду про підготовку фахівців з вищою освітою, у відповідності з яким студенти зобов'язуються після закінчення академії відпрацювати 3 роки за направленням.
Згідно наказу ректора академії створюються постійно діючі групи з працевлаштування випускників.
Центром працевлаштування випускників та відповідальними від факультетів та кафедр створюється банк вакансій для випускників академії.
  Студенти також мають можливості самостійного пошуку роботи та за допомогою створеного в академії веб-порталу «Працевлаштування студентів» (http://uo.uipa.edu.ua/).
За допомогою Центру працевлаштування випускників проводиться робота з адаптації молодих спеціалістів на першому робочому місці, різноманітні семінарські та тренінгові заняття, організується участь випускників в ярмарках вакансій. Для випускників академії проводяться збори, групові та індивідуальні співбесіди з метою ознайомлення їх з правами, обов'язками, соціальними гарантіями, компенсаціями та відповідальністю при працевлаштуванні.
Представники Центру працевлаштування випускників проводять консультації, ознайомлюють студентів з вакансіями та повідомляють про вимоги роботодавців до кандидатів.
У січні на профілюючих кафедрах здійснюється попередній розподіл випускників, а в березні, квітні відбувається персональний розподіл.
Після закінчення академії випускники отримують направлення на місце працевлаштування і офіційно повідомляють про працевлаштування.


ДОЗВІЛЛЯ СТУДЕНТІВ

Культурний Центр
5-ий корпус

Студентські роки – не лише навчання, але й можливість цікаво провести вільний час, проявити себе, свої творчі здібності, поспілкуватися з однодумцями, для чого в академії створено всі необхідні умови.
Реалізувати себе Ви можете в одному з шести колективів Культурного Центру з широким спектром культурно-масових заходів. А саме:
☺ Театр мод «C'est la vie»
☺ Команда КВК «Університетська, 16»
☺ Вокально-естрадна студія «Сезам»
☺ Танцювальний колектив «New Wave»
☺ Клуб спортивного бального танцю «Престиж»
☺ Театральна студія «Дебют»

Спорт
3-ій корпус, 2-ий поверх

Для тих, хто не уявляє свого життя без активного заняття спортом в академії створені і успішно працюють чотири спортивні команди:
· Команда з регбі
· Команда з гирьового спорту
· Команда з аеробіки
· Футбольна команда
Традиційними заходами в академії є свято «День працівника фізичної культури та спорту в Україні», Спартакіада студентів з різних видів спорту та  «Дні здоров'я».

ЇДАЛЬНЯ
4-ий корпус, 1-ий поверх

Жодна справа не робиться добре на голодний шлунок. Тому, якщо зголодніли – час підкріпитися. Для цього у розкладі навчальних занять передбачено велику перерву.
До Ваших послуг в академії працюють:
♦ студентська їдальня – 4-ий корпус, 1-ий поверх;
♦ буфет – 2-ий корпус, 1-ий поверх;
♦ лоток – 1-ий корпус, 3-ій поверх.
Їжа готується добре кваліфікованими поварами з високоякісних продуктів. Та й ціни помірні.

МЕДИЧНИЙ ПУНКТ
Головний корпус, 1-ий поверх, тел.: 733-79-55

В період навчання в академії з будь-яких питань, щодо стану Вашого здоров'я, необхідно звертатися до медичного пункту академії, де Ви гарантовано отримаєте кваліфіковану медичну допомогу або необхідну інформацію санітарно-профілактичного змісту.
Слід пам'ятати, що ряд медичних заходів під час навчання в академії є обов'язковим для всіх студентів, а саме:
· Комплексний профілактичний медичний огляд один раз на рік, який проводиться на території академії.
· Флюорографічне обстеження органів грудної клітки один раз на рік, результати якого Ви повинні надати до медичного пункту академії.
· Щеплення проти дифтерії та правця по досягненню 18-річного віку, для проведення якого слід звернутися до медичного пункту академії.
Медичний пункт академії є структурою, яка входить до складу Харківської міської студентської лікарні (ХМСЛ), яка розташована за адресою: м. Харків, вул. Дарвіна 8/10 (станція метро «Архітектора Бекетова»). ХМСЛ є основним медичним комплексом, який спеціалізується на наданні всіх видів медичної допомоги студентам. До складу ХМСЛ окрім медичних пунктів входять поліклініка та стаціонар.
  Поліклініка здійснює амбулаторне обслуговування студентів: надає всі види медичної допомоги. Поліклініка працює з 7.00 до 19.00 (понеділок – п'ятниця) та з 9.00 до 16.00 (субота). За всіма питаннями Ви можете звертатися до реєстратури, яка розташована в холі першого поверху поліклініки. Телефон реєстратури 706-15-14.
У поліклініці ХМСЛ працює Центр консультування студентської молоді (7 поверх поліклініки). Консультування студентів, які звернулися до Центру, проводиться безкоштовно та анонімно. У центрі також працює телефон довіри 707-15-08, зателефонувавши за яким Ви анонімно можете отримати консультацію, пораду, записатися на прийом до лікаря-спеціаліста Центру.
Стаціонар ХМСЛ розташовано за будівлею поліклініки у дев'ятиповерховому корпусі. Стаціонар працює цілодобово без вихідних. Стаціонарне лікування студентів денної форми навчання в ХМСЛ проводиться безкоштовно.
У випадку захворювання довідки щодо непрацездатності видаються у день звернення, а не по факту одужання зі слів студента.
Якщо Ви мешкаєте у гуртожитку і за станом здоров'я не можете звернутися до ХМСЛ, то необхідно звернутися у реєстратуру ХМСЛ за телефоном 706-15-14, де буде оформлено виклик і Вас відвідає лікар у гуртожитку.
Студенти, які мешкають у Харкові постійно, можуть звертатися до поліклініки за місцем проживання с подальшою реєстрацією довідки у медичному пункті академії.